Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2004. november


TARTALOM

Táj - magyar ecsettel
Bemutatkozik az MTA II. Osztálya
Szerkesztette: V. Bálint Éva és N. Sándor László

Ormos Mária: A Magyar Tudományos Akadémia II. (Filozófia - Történettudomány) Osztályának bemutatkozásához
Gyáni Gábor: A rendszerváltástól a jövő "várható hatásáig"
Vajda Mihály: "A filozófus megszűnt quantité négligeable lenni filozófiája számára" (Korunk filozófiájának sajátosságai)
Marosi Ernő: A művészettörténet-írás szépsége
Kozma Tamás: quo vadis, paedagogia? - egy tudományos közösség önmeghatározási kísérletei
Pléh Csaba: A mai lélektan
Csapó Benő: A tudásvagyon újratermelése
Bánffy Eszter: Mi az idő? Titok - A mai magyar régészeti kutatás helyzetéről
Fehér Márta: Historia magistra Scientiae? (A tudománytörténet-írásról)

Tanulmány

Fábri György: Tudomány, közvélemény, média - kutatási tájékoztató
Boros János: A kognitív tudomány esélyei

Tudós fórum

Hargittai István: Avram Hershko és az ubikvitin
Felhívás a magyar tudomány ünnepére

Bemutatkozás - Az MTA új levelező tagjai

Bayer József
Kőmíves Tamás
Sarkadi Balázs
Solti László
Székely Vladimir

A jövő tudósai

Bevezető (Csermely Péter)
A katolikus iskolák számára kiírt tanulmányi versenyek (Pitz Mária)
Környezeti nevelés - tehetséggondozás (Juhász-Nagy Ágnes, Radnóti Katalin)
Network of Youth Excellence (NYEX) (Mészáros Lívia)

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)

Megemlékezés

Horváth Csaba (Nyiredy Szabolcs)

Könyvszemle

Laki Mihály és Szalai Júlia: Vállalkozók vagy polgárok (Kornai János)
Báthory Egyetem? (Anderle Ádám)
Litván György: Jászi Oszkár (Nagy J. Endre)
Angliától Nagy-Britanniáig - Magyar kutatók a brit történelemről (Niederhauser Emil)


Vissza a borítólapra