EPA Budapesti Negyed 16-17 (1997/2-3)Magyar E.: Fejezetek a vurstli múltjából < > Csengeri J.: Budapesti nóták

Bp.-Pesti Babér-lombok
______________

      Budapesti munkás és fiakkereshez

      Sok ember megfeledkezik magáról
      És nem akar tudni a kiállításról,
      A haszonlesés és a pálinka-bódé
      Ott van nekik a diridáré,
      Kártya, korcsma, dinom-dánom
      Igyunk, ferblizünk, nem bánom.
      Csakhogy a bánomnak vége
      Elszárad később a gége.
      Jó lesz előre gondolni és takarékosnak lenni
      Ha nem vigyázunk: egész tönkre fogunk menni,
      Mindenki szerzett vagyonát becsülje
      Az uzsorást, haszonlesőt ne türje,
      Ne türje, mert csalja, később meglopja
      Lelkét vesziti, becsületét eldobja,
      Nincs hát mit tenni, józan észszel élni
      Ilyen fajta embert ki kell küszöbölni,
      Állj meg tollam, a kik az ivásnak élnek
      Nincs virágzása jövőjüknek,
      Menjetek az országkiállításra seregestől
      Fejlődni fogtok ott gyermekestől,
      Mert csak úgy virágzik a jövőtök
      Gyermekeitekkel lesz örömötök.
      30, 50 krajczár nem sok dicsőségetekre válik
      A haza érdekeitekben jövőre virágzik,
      Látjátok, a nép fejlődésére
      Készitette azt a nemzet, virágzó jövőre,
      Százezerekbe, milliomba került
      A haza népe nagy költségbe merült;
      Kérem is az Istent: siker koronázza
      Mi országkiállitásunkat sok szerencse babérozza.
      Irtam B.-Pesten 1885 májusban, örömömben.

      Gyermekeitek tudománya fejlődik
      Országkiállítás nincs Pesten mindég,
      Ne legyetek vasárnap a korcsmában
      De menjetek buksik a kiállításra,
      Állj meg tollam, sokat nem látok a kiállításon,
      De többször befizetek és meglátom,
      Mert kiállitáson én is fejlődök.
      Vers-ész, folyásában belejövök,
      Ez nem kaszinó, kártya és biliárd
      A hol az ember veszit és kiált.
      Kassán nem engedték, hogy olvassak lapot
      Hogy nőjjön a fejök mint egy véka nagyot,
      A haza, nemzet virágzására
      Vigyünk mit lehet a kiállításra,
      Én is készségesen megragadom a tollat
      Engem is meglepett a gondolat,
      Én is vittem gyüjteményem, füzetem
      Istentől csak ez az ész-szerzett kincsem,
      Vittem is azt a legnagyobb örömmel
      Mücsarnokban kis helyen helyeztem el,
      A köznép érdekében
      Még hozzá vidéki gyüjteményemet
      Gyüjtöttem a föld alatt ezeket,
      Vittem biz' én hogy szerezzek örömet
      Biztosítsam szép, virágzó jövőmet,

     

*

      Legjobban tetszik mi ott az egyszerü
      Vidéki parasztlakások, gyönyörü,
      Abban férfi és nő ki van állitva
      Csinosan lehetett oda szállitva,
      Nagy orgona, harang és más ritka szerek
      Menjenek, lássák seregestől az emberek,
      Fa kirakat és csemete
      Szépen van ott kizöldülve,
      Ruhanémü és könyvtárak
      Kiállitott más szép tárgyak,
      Más anyagok és szövetek
      Iparczikkek gyönyörüek,
      Asztalos és aranyozó
      Szép munkára volt hajlandó,
      Virágok szépen diszlenek
      Mit hölgykezek készitettek,
      Hölgyeknek is tudománya
      Szinte jövőnk virágzása
      Tudományok férfiakkal
      Munkájok ottan diszlik kirakattal,
      Csepegős kövek és más szerek
      Mik természetből teremtek,
      Na itt az ész és tudomány
      Istentől van a hozomány,
      Észtudományt mindnyájunknak Isten adta
      És mint teremtőnk meghagyta.
      Bizzunk benne kérjük őtet
      Isten biztositja még a mi jövőnket,
      Biztositsa, igy lesz virágzó jövőnk,
      Benne nem bizunk, semmit nem tehetünk,
      Hát a sok épület, a mi ottan diszlik
      Gyönyörü épités, az embernek izlik,
      Emberi ész és fejlődés azokon is látszik
      Itt is a tudomány de szépen virágzik,
      Királyi csarnok, legkitünőbb észtudomány
      Ott fénylik diszben, mint gyémánt köve ragyog ám,
      Harsányi István egész templomtárgyat
      Mint asztalos-ész tudomány virágzását szerezte
      Honiipar Morzsányi Józseftől
      [magának
      Szép munkáért érdemet szerzett jövőről,
      Csepregi és Szabó asztalosok,
      Szinte hintődnek jövőre babérok.
      Tohnet Bécsből, Zolnay Pécsről
      Tudományt szereztek és babérokat jövőről,
      Kramer Samu és Szabó, Komárom
      Nekiek is tudományok fejlődőtt a mint látom,
      Miskolczról Vancsa Emma
      Szinte van munkája szépen kiállítva,
      Buffet, Dobos, Franczia
      Szinte szép tudománya,
      Kölő Miklós könyvtára
      Ott diszlik a szép tárgya,
      Malgzanek cserépkályhája
      Diszlik szépen kiállítva,
      Török hölgyek szinte hátra-kötött fejjel
      Ottan találkoztam gyönyörü tündérrel,
      Na meg szembe vele is gyönyörű
      Tündöklik mint gyémántkő,
      Bányai János bádogos
      Munkája szép, nem mázos,
      Szolna gombkötő
      Tudományos mint költő,
      Balogh Gergely asztalos és kádár
      Váczon lakik, két műve van, ez a jó madár,
      Singer Károly esztergályos, asztalos
      Szép munkái igen-igen takaros,
      Engel és Dunkel Vilmos Pécsen és Kassán
      Kiállításon tüntették magokat igazán,
      Egy nagy harang Budapesten öntődött
      Zugása, szólása szerezett örömöt,
      Tekintetes Wodianer ur fia
      Könyveit diszben kiállította,
      Ott diszlenek könyvei bekötve csinosan
      Kiállított tárgyak szépen takarosan,
      Egyszóval az iparcsarnok diszben ragyog
      Nemzet fiai szépen haladtok,
      Haladjatok is, hadd fejlődjön a nép
      Észtudománya virágzását elérjük a lesz szép.

      Térszűke miatt jövő füzetben folytattatik.


EPA Budapesti Negyed 16-17 (1997/2-3)Magyar E.: Fejezetek a vurstli múltjából < > Csengeri J.: Budapesti nóták