K I T -- Könyvtár - Információ - Társadalom (2005/33. szept. 14.)


    Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
                            Szemlék, hírek, kommentárok


TARTALOM
- Ki végzi a magyarországi kínaiak dokumentumellátását? 
- Közszolgálat piaci alapon
- Az álmatag állam ébresztgetése -- A közszféra átalakulásának szükségessége 
- Nyílt napok -- könyvtárban is?
- Enyém, tiéd, övé -- Netes könyvcserebere
- Naivitás és tudatlanság az e-könyvek körül
- Menedzsment-eljárások 2. -- Karcsú menedzsment
- A magyar felnőttek nem tanulnak semmit
- Ellehetetlenül a pedagógiai szaksajtó?
- A Katrina könyvtári pusztításai
- Kötetek a hálón
- Ausztrál 'MOKKA'
- Az amerikai közkönyvtárak hatásának felmérése
- Felmérés az amerikai tinédzserek internethasználatáról
- Brit internethasználat
- Maradványképzés -- Szegény a magyar kultúra
- Újabb mérföldkő az OCLC-nél
- 15 éves a Current Cites
- Év honlapja 2005: meghosszabbított jelentkezési határidő
- Inkább többet költünk, de digitális legyen!
- RSS a Neumann-ház honlapján
- Jövőre vizsgálni kell az épületek energiaszükségletét  
- Régi lemezeink digitalizálása egyszerűen
- Megújult az Európai Parlament internetes honlapja
- Videoklipek könyvtári rendezvényekről
- Közszolgálati 13. havi
- Internet a Nagykónyi könyvtárban
- Az online chat-referensz teljességének mérése


KISSZÍNES
- Kétszáz éve született Mogyoróssy János Gyulán
- IVSZ: az információtechnológia fejlettsége meghatározza az ország
versenyképességét
- 100 magyar filmet és 590 híradót újítanak fel az idén
- A Google-hoz igazol az internet atyja
- Google: azért is lesz online könyvtár!
- Tovább növekszik a munkahelyi internethasználat
- Könyvsegély-akció erdélyi árvízkárosultaknak
- Ősszel döntenek az oroszok a sárospataki könyvtár visszaadásáról
- Harry Potter könyvek iPod-on  
- Mozgókönyvtárat még nem égetnek


INFORMÁCIÓFORRÁSOK
- Új csillagászati hírportál
- BBC-archívum az interneten -- csak tessék, használják!
- Keresés a Földön (részletesen)

E lapszám szerkesztője: Mészáros Anikó
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Adja tovább
kollégáinak, ismerőseinek! A megrendelési és lemondási információ a hírlevél
végén található. A hírlevélben a hosszabb linkek eltörhetnek; ezek csak
kimásolás és egybetoldás után, a böngészőbe bemásolva használhatók. 
Kereshető KIT-archívum: http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/index.html
Ki végzi a magyarországi kínaiak dokumentumellátását?     

Saját iskolája, hét újságja, könyvtára, sőt videokölcsönzője is van a
Magyarországon élő -- mintegy húszezresre becsült -- kínai közösségnek.
Beilleszkedni szeretnének, beolvadni nem. Arról nincs pontos adat, hogy a több
mint 560 kínai könyvkiadó által éves átlagban megjelentetett 141 ezer műből
pontosan hány jut el Magyarországra. A józsefvárosi piac területén azonban kínai
közönségre szakosodott könyvtár és videotéka is működik.
- F: szept. 10., http://www.nol.hu/cikk/376679/


Közszolgálat piaci alapon

Először készült olyan műsorstruktúra a Magyar Televíziónál, amelynél a piaci
igényeket is szigorúan figyelembe vették -- jelezte Fischer András, az MTV
üzleti és termékfejlesztési igazgatója a közszolgálati adó induló őszi
programkínálatának bemutatásán. Simon András műsorokért felelős alelnök azt
hangsúlyozta: létkérdés a fiatalok visszahódítása a csatornához. Az adó
műsorstruktúrája 37 százalékban továbbra is információkat kíván közvetíteni, 31
százalékban pedig szórakoztatni próbál. Ennek keretében október közepétől
szombatonként Oscar-díjas filmekkel jelentkezik az adó. 
- F: szept. 8.,
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-09-08&d=2005-09-08&r=&c=174


Az álmatag állam ébresztgetése -- A közszféra átalakulásának szükségessége 

Valóságos forradalomra van szükség Magyarországon a közszolgáltatások terén a
nyugati felzárkózás érdekében. Az előző rendszerből ránk maradt, paternalista,
gondoskodó államszemléletet kell felváltani az átlátható, esélyteremtő,
partnerséget kínáló állam koncepciójával. Legyen az oktatási intézmény,
könyvtár, egészségügyi vagy szociális szolgáltató intézmény, okmányiroda, vagy
bármilyen más hivatal, az államnak és polgárainak közös érdeke és feladata, hogy
a közszférát hatékonnyá, átláthatóvá tegyük, és dinamizáljuk. Itt az ideje, hogy
megcibáljuk a szundikáló Leviathán bajszát!
- F: szept. 8., http://www.fn.hu/index.php?id=64&cid=105330 (jelszóval olvasható)


Nyílt napok -- könyvtárban is?

A McDonald's szokatlan marketingeszközzel él: a vásárlókat úgy akarja meggyőzni
termékei minőségéről, hogy egy nyílt hétvégén bárkit beengednek az éttermek
konyháiba.
- F: Kreatív Online, szept. 7.
-- Voltak már idehaza könyvtári nyílt napok, arra azonban kevesebb példa akadt,
hogy hébe-korba  a raktárak, feldolgozópultok közé beteheti lábát az olvasó,
esetleg egy-két címkét fel is ragaszthat. De talán eljön ennek is az ideje. A
nyílt napok tartása a bizalmat erősen növelő pr-eszköz. (MG)


Enyém, tiéd, övé -- Netes könyvcserebere 
 
Új alapokra helyezi a könyvtár fogalmát a múlt hétfőn elindított angol My Book
Your Book weboldal (www.mybookyourbook.co.uk). A tagoknak, akik jelképes díjat
fizetnek, legalább tíz könyvet fel kell ajánlaniuk a társaság használatára, amit
már nem is kapnak vissza. A felajánlott kötetekből készült listáról pedig
havonta 5 könyvet rendelhetnek meg -- ezért csupán a postaköltséget kell
kifizetniük. A 'kikölcsönzött' könyvek elolvasására 5 hetük van a klubtagoknak:
ezután a példányok újból 'kölcsönözhetővé' válnak.
- F: szept. 8., http://www.fn.hu/index.php?id=64&cid=105351


Naivitás és tudatlanság az e-könyvek körül

Míg a könyvkiadók szakmai szervezetének még semmilyen koncepciója nincs a
világhálóról ingyen letölthető könyvekkel kapcsolatban, a könyveket
digitalizálókra naivitás, és a törvények ismeretének a hiánya jellemző.
- F: szept. 7.,
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20050906milesszazekonyvtarakkal.html


Menedzsment-eljárások 2. -- Karcsú menedzsment

Két pont között a legrövidebb út az egyenes. Az áttételek a kommunikációban is
növelik az erodálódás, torzulás esélyét. A párhuzamos munkák felesleges kiadást
jelentenek: a teljesítmény marad, de a ráfordítás növekszik. E tapasztalatokra
vezethető vissza a kilencvenes évektől emlegetett karcsú menedzsment (lean
management). Célja, hogy a fő folyamatok azonosítása után leszedjen minden
felesleges rárakódást. (Hogy mi a felesleges, arról hosszasan lehet vitatkozni.
Általában más nézeten van a finanszírozó fél, a végfelhasználó és az ilyen
tevékenységekben résztvevő fél. Stabil piacgazdálkodásban jó eséllyel a
használó, a kezdőben leginkább a fenntartó, nagy hatalmi távolságú kultúrában
pedig általában a szolgáltató érdekei kerülnek előtérbe.) A támogató folyamatok
leválasztása vagy megszüntetése -- ha nem körültekintően történik -- a rendszer
összeomlásához vezethet, ellenkező esetben teljesítménynövekedés várható. A
vertikális karcsúsítás csökkenti, akár meg is szünteti az ellátási láncban a
közvetítők szerepét és a demokratikusabb igazgatás irányába hat, például
megkérdőjeleződik a merev hierarchia (vö.:
országos--megyei--városi--kistelepülési könyvtári tagozódás). A karcsúsítás
áldásos rugalmasságnövelő hatását és biztonságcsökkentő várható hatását (vö.: a
horizontálisan redundás, párhuzamos tevékenység biztosabbá és költségesebbé
teszi a rendszert) cselekvés előtt érdemes átgondolni. (MG)
- További irodalom pl.: Middle managers -- a defunt species? / Sheila Corrall.
In: Library Manager 1 (1994) 3 p. 25 ; Lean and its limits : Management focus.
In: The Economist Vol. 340 (September 14th 1996) No.7983 p. 71;
http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/030/egesz%20konyv/4fejezet/4-fejezet02.htm#451
-- Kérjük, írja meg véleményét, kritikáját, kérdését a menedzsment-eljárásokkal
kapcsolatban. A tárgyalt témákat visszamenőleg a
http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/hircsokor/menedzsment-eljarasok.htm -en
olvashatja.


A magyar felnőttek nem tanulnak semmit

Az Eurostat legújabb felmérése szerint 2003-ban a 25 EU-tagállamban a 25 és 64
év közöttiek 42 százaléka vett részt valamilyen tanfolyamon egy évnél nem
régebben. Az eredményre az osztrákok lehetnek a legbüszkébbek; Ausztriában a
megkérdezettek 89 százaléka képezte magát. A sorban –- 82 százalékkal
-– Luxemburg és Szlovénia következett, de szintén magas az arány a
skandináv államokban (70–80 százalék között) és északi szomszédunknál,
Szlovákiában (60 százalék) is. A sorban az utolsó Magyarország lett, 12
százalékkal. (Eurostat) (teljes hír)
- F: szept. 7.,
http://vg.hu/index3.php?app=cikk&datum=2005-09-07&d=2005-09-07&r=&c=130


Ellehetetlenül a pedagógiai szaksajtó? 

Könnyen lehet, hogy megszűnik a hazai pedagógiai sajtó, mivel az Oktatási
Minisztérium véget vet a folyóiratok támogatásának. A költségvetési elvonások
áldozatául eshet az Új Pedagógiai Szemle is -- jósolta a lap főszerkesztője,
Schüttler Tamás. A rendszerváltozás óta a nagy példányszámú, professzionális
szerkesztőségi háttérrel rendelkező szakmai folyóiratok (Magyar Pedagógia
http://www.magyarpedagogia.hu/ , Új Pedagógiai Szemle
http://www.oki.hu/kiadvany.php?kod=2005-07-08 , Iskolakultúra
http://www.iskolakultura.hu/ , Educatio, Támpont
http://www.mentor-tampont.hu/index.php?top=5) költségeinek kétharmadát -- évente
megújított megállapodás alapján -- az Oktatási Minisztérium (OM)
megtérítette.
- F: szept. 7., http://hvg.hu/itthon/20050907mohai8.aspx?s=200597nl


A Katrina könyvtári pusztításai

Az amerikai könyvtáros egyesület, az ALA megkezdte a déli államokban pusztító
Katrina hurrikán könyvtári veszteségeinek és a segítés módozatainak felmérését.
Egyes városok pusztulása 90%-osnak minősül, ami csak Hirosimához hasonlítható. A
szomszéd államok segítő kezet nyújtanak a kitelepülteknek, például a texasi
Tyler Public Library elindította bibliobuszát a rászorultaknak szánt
olvasnivalókkal. (ref.: SP)
- F: szept. 2., www.ala.org/


Kötetek a hálón

Bűncselekmény és szépirodalom ritkán összekapcsolt fogalmak. Augusztus végén
azonban az oroszországi Silent Library Project honlapot azért kellett
beszüntetni, mert szerzői jogokat sértve tett közzé magyar nyelven szépirodalmi
műveket, többek között Kertész Imre, Esterházy Péter és Vámos Miklós könyveit, a
külföldiek közül pedig olyan bestsellereket, mint Gabriel García Márquez vagy a
Harry Potter-sorozat.
- F: szept. 10., http://www.fn.hu/index.php?id=1&cid=105704


Ausztrál 'MOKKA'

A tavaly decemberben elindított Austral Libraries elnevezésű adatbázis 40 millió
rekord nagyságrendhez ért. Az adatbázisban az ausztrál nemzeti bibliográfia
tételein kívül a központi/közös katalógus adatai is megtalálhatók. Az adatbázist
mintegy ezer ausztrál könyvtár használja, többségük az adatállomány bővítésében
is részt vesz. (ref.: SP)
- F: szept., 3., www.managinginformation.com/news/


Az amerikai közkönyvtárak hatásának felmérése

A Bill&Melinda Gates Alapítvány 770 ezer dolláros támogatásával készül felmérni
az amerikai közkönyvtárak működését és annak társadalmi visszhangját a The
Americans for Libraries Council (ALC). Az ALC elnöke reméli, hogy a felmérés
hozzásegíti a könyvtárpolitikát a biztosabb jövőt meglapozó döntések
meghozatalához. Az ALC nonprofit szervezet, mely a könyvtárak jelentőségének
felismerését igyekszik elősegíteni. (ref.: SP)
- F: szept. 2., www.libraryjournal.com/


Felmérés az amerikai tinédzserek internethasználatáról

A Pew Internet and American Life projektje keretében széleskörű felmérés
született a 12-17 éves amerikai fiatalok internethasználatáról (Teens and
technology. Youth are leading the transition to a fully wired and mobile nation,
27 July 2005. 57 p.). Néhány fontosabb adat: a nemzedék 87%-a használja az
internetet, közülük minden második naponta (ez az arány 2000 óta 10%-kal
emelkedett), az internethasználók négyötöde folytat online játékot, háromnegyede
tájékozódik ezúton a legfrissebb hírekről (ez az arány öt év alatt duplájára
nőtt), kétötöde pedig vásárol is az internet révén. A fiatalok körében minden
második családban már széles sávú hozzáférés biztosított. (ref.: SP)
- F: szept. 4., www.pewinternet.com/


Brit internethasználat

Az Egyesült Királyság lakossága -- háztartások szintjén -- 2005 tavaszán
elérte az 55%-os internethasználati szintet. Ez 13,1 millió háztartást jelent az
országban. Négy éve 37%, három éve 44%, két éve 49, egy éve pedig 50%-os szintet
mértek. A felnőttek egyharmada azt állította idén májusban, hogy még soha nem
használta a világhálót. (ref.: SP)
- F: aug. 28., www.statistics.gov.uk/


Maradványképzés -- Szegény a magyar kultúra

A Mátyás-templom felújításától az Országos Széchényi Könyvtárig, az Operaháztól
a Nemzeti Színházig az összes kulturális intézményt érinti az úgynevezett
maradványképzés. Negyven művészeti szervezet válhat működésképtelenné, s a
közszolgálati televízió új csatornája sem indul be. A kulturális tárcától
csaknem 27 milliárd forintot vont el a kormány, hogy csökkentse a költségvetési
hiányt.
- F: szept. 9., http://www.hirtv.hu/?tPath=/belfold/&article_hid=60904


Újabb mérföldkő az OCLC-nél

Augusztus közepére az OCLC, a földkerekség legnagyobb közös katalógusa állományi
adatainak száma –- vagyis az összpéldányszám -- elérte az 1 milliárdos
nagyságrendet. A választék idén meghaladta a 61 milliós szintet. Az 1971 óta
fejlődő adatbázist ma a világ 96 országának 54 ezer könyvtárában használják, s a
keresett művek 95%-ának lelőhelyét képes megadni. (ref.: SP)
- F: aug. 22., www.resourceshelf.com/2005/oclc_billion.html


15 éves a Current Cites

1990 augusztusában jelent meg a Current Cites (ISSN 1060-2356) első száma. A Roy
Tennant kezdeményezésére létrehozott hírlevél a könyvtári információtechnológia
területén megjelenő folyóiratok, szakmai magazinok, weboldalak, néha könyvek
bibliográfiai leírását és azokhoz kapcsolódóan egy-egy értékelő jellegű
referátumot közöl. A több mint 3000 előfizető havonta kap mintegy tucatnyi,
egy-egy bekezdés terjedelmű referátumot. A referátumokat hét könyvtáros készíti.
A Current Cites szerkesztője 1991-től David. F. Robinson, 1994-től Teri Andrews
Rinne, 2000-től Roy Tennant. A hírlevél online elérhető a
http://lists.webjunction.org/currentcites/oldalon, e-mailben ingyenesen
megrendelhető a http://lists.webjunction.org/mailman/listinfo/currentcites/
címen.
- F: aug. 8., Current Cites. History.
http://lists.webjunction.org/currentcites/history.html
Current Cites turns 15 this month. Az email feladója: Roy.Tennant@ucop.edu.


Év honlapja 2005: meghosszabbított jelentkezési határidő

Meghosszabbított határidőig pályázhatnak az Év honlapjára vállalkozások
és magánszemélyek, az idén új nevezési kategóriákban is.
- F: szept. 10., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/48250/


Inkább többet költünk, de digitális legyen!

A magyarországi szórakoztató elektronikai piac 2005-ben a prognózisok
szerint legfeljebb 5 százalékkal bővül. Ennek a bővülésnek az
elsődleges hajtóerejét a DVD termékek, a digitális videokamera,
valamint az MP3 lejátszók jelentik. A szeptemberben megrendezett
berlini IFA kiállítás és vásár kapcsán közelebbről vizsgált német
szórakoztató elektronikai piac 2005 első féléves adatai egyértelműen
bizonyítják, hogy a fogyasztók itt is hajlandók több pénzt költeni
digitális termékekre, mint a hasonló, ám ár szempontjából kedvezőbb
analóg termékekre.
- F: szept. 9., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/48243/


RSS a Neumann-ház honlapján
 
A digitális könyvtár gyarapodása a magyar nyelvű felületen ezentúl RSS
olvasókkal is nyomonkövethető, így nem kell újra és újra letölteni a Neumann-ház
honlapját az újdonságok megtekintéséhez. Olvasóinknak elég beállítani a
http://www.neumann-haz.hu/oszlopii.xml URL címet az RSS-t támogató böngészőkben
(pl. Firefox vagy annak fejlesztői változata a Deer Park), vagy az RSS-olvasó
szoftverekben (ilyen olvasóprogramok a
http://www.neumann-haz.hu/tei/rss/rssleiras_hu.xml oldalon találhatóak).
Az újdonságok legfontosabb adatait tartalmazó, RSS XML 2.0 formátumú file --
automatikus szűréssel -- mindig a legutóbbi két hét híreit tartalmazza.
Az RSS szolgáltatás a könyvtár vaklapjának magyar nyelvű felületéről
(http://vaklap.neumann-haz.hu vagy http://www.neumann-haz.hu/index.vak) is
elérhető.
- F: szept. 13., Bíró Szabolcs, Könyvtár- Informatikai Osztály (Neumann-ház)
 

Jövőre vizsgálni kell az épületek energiaszükségletét  
 
2006. január 4-én hatályba léphet az épületek energiatanúsításáról szóló
kormányrendelet -- mondta Antal József, az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal
(OLÉH) elnöki tanácsadója az MTI érdeklődésére.
- F: szept. 12., http://www.fn.hu/index.php?id=5&cid=105850&hirlevelkatt=1
-- A témakör lehetőséget jelent a könyvtáraknak: a vonatkozó irodalom figyelése,
külön helyezése, ajánlása elektronikusan, papíralapon, és mindezek ajánlása pl.
a helyi sajtóban. A jó időzítés (felkészülés és kommunikálás) megkerülhetetlenné
teheti a helyi könyvtár szerepét e növekvő fontosságú közszolgálati területen.
(MG)
 

Régi lemezeink digitalizálása egyszerűen
 
A zenei CD-k már egy évtizede átvették a hatalmat a nappaliban, a régi bakelit
lemezeket pedig a padlásra vagy valamelyik szekrény mélyére száműzték. De most a
Terratec digitalizáló eszköze új életet lehel régi kedvenceinkbe. A phono PreAmp
használatához nem kell hankártya, driver vagy külső táp -- csak bedugjuk és már
kezdhetjük is a rögzítést. Ebből kifolyólag bárkinek ajánlható, kezelése
egyszerű. Komolyabb ismereteket csak a szoftverek igényelnek, azokból viszont
annyi van, hogy Dunát lehet belőlük rekeszteni, szóval a kezdők és a profik is
megtalálják a nekik optimális megoldást.
- F: szept. 10., http://www.sg.hu/cikkek/39315
 

Megújult az Európai Parlament internetes honlapja
 
Hétfőre virradóra megújult az Európai Parlament internetes honlapja, amelyen
néhány napig 'átépítés alatt' felirat fogadta az érdeklődőket. A cél az
apatikussá vált uniós polgárok figyelmének felkeltése korszerű, polgárbarát
szolgáltatások segítségével. A honlap húsz nyelven, természetesen magyarul is
olvasható -- írta az eurohirek.hu. 
- F: szept. 12.
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=261712&place=hirlevel
 

Videoklipek könyvtári rendezvényekről
 
A kansasi Johnson County Library élőben és felvételről is szolgáltat
videofájlokat. A klipek forrása az OPAL konzorcium, témái pedig beszélgetések
könyvekről, különféle rendezvények, workshopok, virtuális séta a digitális
könyvtárban, és más könyvtárak hasonló anyagai. Programelőzetesük a
http://www.infozine.com/exit.php?url=http://www.opal-online.org/programs.htm
oldalon található.
- F: szept. 12., http://www.infozine.com/news/stories/op/storiesView/sid/10211/
-- Magyarországon is előfordult a fentihez hasonló közvetítés (pl. a legutóbbi
vándorgyűlés esetében), ám ezek döntően szakmán belüli érdeklődőket vonzottak. A
sikeres kísérleteket követheti a nyitás -- témakörben és publikumban egyaránt.
Pl.: egyetemi előadások, önkormányzati ülések, a helyi televíziók híranyagai
stb. A különböző hazai hírportálok -- pl. Duna Tv, Index -- híreik mellé már
évek óta kínálnak a fentihez hasonló szolgáltatásokat. Tehát kitaposott úton
léphet a könyvtár is. (MG)
 

Közszolgálati 13. havi
 
Alkotmányellenesnek találta az Alkotmánybíróság (AB) a 13. havi fizetésre
vonatkozó egyes rendelkezéseket, ezért azokat visszaható hatállyal
megsemmisítette, mely 800 ezer közszférában dolgozó embert érint. A testület
szerint önkényes, és ezért alkotmányellenes az a megkülönböztetés, amely a
foglalkoztatottakat a fennálló jogviszonyuk alapján megillető juttatást ahhoz a
feltételhez köti, hogy a jogviszony meghatározott napon -- január 1-jén --
fennáll-e. Az AB szerint a 2004-es 13. havi bér 2005. nulladik havi bérré való
átalakításához nem voltak meg a megfelelő átmeneti szabályok, ennek
következtében az új szabályozás 2004-ben hátrányosan érintette azokat, akiknek
jogviszonya év közben (pl. 2004. második felében vagy épp december 31-én) szűnt
meg (pl. év végi nyugdíjba vonulás). A Népszabadság úgy tudja, hogy a PM az
államháztartási hiányra hivatkozva ragaszkodott ahhoz, hogy utólag se történjen
meg a 13. havi illetmény kifizetése, ezért kompromisszumos javaslat született:
eszerint a közszolgálati jogviszonyban állóknak az elmúlt év után nem jár 13.
havi illetmény, az idén januárban és decemberben viszont fél-félhavi illetményt
kapnak, majd jövőre visszaáll a régi rendszer.
- F: szept. 13., http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?h=17&k=3&i=58626
 

Internet a Nagykónyi könyvtárban
 
Hárommillió forintos internettámogatást nyert Nagykónyi önkormányzata. A
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén döntött arról, hogy
Nagykónyi megkapja a támogatást az informatikai fejlesztésre. Szabó Péter
polgármester elmondta, ez a pályázat a művelődési ház felújításának egyik része,
melyből számítógépes hálózatot alakítanak ki a könyvtárban szélessávú
internethozzáféréssel. Az önkormányzat szeretné kívül és belül is modernizálni
az épületet, jelenleg az építési engedélyezési eljárás zajlik, mely után további
pályázati pénzekben reménykednek a felújításhoz. (teljes hír)
- F: szept. 13., Tolnai Népújság Online
 

Az online chat-referensz teljességének mérése
 
A University of Illinois Ask a Librarian szolgáltatásának vizsgálata során
(2003. április) azt vizsgálták egyetemi könyvtári környezetben, hogy egy-egy
témára vonatkozó kutatási kérdéseknél, amikor a hallgató meghatározott fajtájú
és számú forrást keres (könyveket vagy cikkeket), milyen részletességre és
teljességre képes a referensz-csevegő. A következő kérdésekre keresték a
választ: mennyire teljes választ kap a használó; megfelelő mértékű használói
képzésben részesül-e közben a kérdező vagy készen kapja a válaszokat; hatékonyan
alkalmazható-e az online csevegő referensz a rövid, tematikus kutatási kérdések
esetében; milyen mérőszámokkal értékelhető a csevegő referensz hatékonysága.
Kutatták továbbá a válaszadás időigényét és a hagyományos, 'diszkrét'
megfigyelési módszerek működését online környezetben.
Öt 'álruhás' használó tette fel a valósnak tűnő kérdéseket (15-15-öt) a
könyvtáron kívüli számítógépekről, megadott szempontok alapján, egyeztetett
ütemezésben. Hat alkalommal két könyvet, hat alkalommal két cikket, három
alkalommal egy-egy könyvet és folyóiratcikket kértek. Regisztrálták, hogyan
foglalkozik velük a könyvtáros, hogyan vezeti el őket az igényelt információhoz.
A folyamatról a kérdezők értékelő lapot töltöttek ki, öt kérdést kellett
megválaszolniuk a teljességről, és ötfokú skálán kellett kifejezniük azt. ...
- Ward: Measuring the completeness of reference transactions in online chats.
In: Ref.User Serv.Q.  2004/1. Referálva: Könyvtári Figyelő, 2005/2., ref.:
Hegyközi I. Manci:
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?05/156*51261


::::::::::::::::::::: KISSZÍNES :::::::::::::::::::::::


Kétszáz éve született Mogyoróssy János Gyulán

Kétszáz éve, 1805. szeptember 8-án született Gyulán Mogyoróssy János, a városi
könyvtár és múzeum megalapítója. Mogyoróssy János sokrétű munkásságát jelzi a
Gyula hajdan és most című városmonográfiája, ő kezdeményezte többek közt a
Békésvármegyei és Mívelődéstörténelmi Társulat megalakítását is. A nevét viselő
könyvtárban kiállítással emlékeznek rá az emeleten és a helytörténeti
gyűjteményben.
- F: szept. 9.,
http://www.bmhirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2005-09-09&r=1&c=448319


IVSZ: az információtechnológia fejlettsége meghatározza az ország
versenyképességét

Az információtechnológia fejlettsége meghatározza az ország
versenyképességét; fontos, hogy ezt minél többen felismerjék
-- hangsúlyozta Kovács Zoltán, az Informatikai Vállalkozások
Szövetségének (IVSZ) elnöke a szervezet 12. menedzsertalálkozóján
Siófokon.
- F: szept. 12., Prim Online, http://hirek.prim.hu/cikk/48291/


100 magyar filmet és 590 híradót újítanak fel az idén

Összesen 100 magyar játékfilm és 590 heti híradó digitális felújítását végzi el
az idén a Magyar Nemzeti Filmarchívum. Az értékmentő, időigényes munkához 63
millió forintot nyújt az IHM –- igaz, pénz egyelőre nem érkezett. Az
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) irányítása alatt álló,
közgyűjteményként működő önálló költségvetési intézmény, a Magyar Nemzeti
Filmarchívum évek óta egyik kiemelt feladatának tartja a filmek őrzése mellett a
régi alkotások felújítását is. Gyürey Vera, az archívum igazgatója a
Világgazdaságnak elmondta: már több mint 20 játékfilm és 60 híradó
digitalizálásával elkészültek.
- F: szept. 9., Világgazdaság
- F: szept. 9., http://www.fn.hu/index.php?id=22&cid=105655&hirlevelkatt=1


A Google-hoz igazol az internet atyja

A Google internetes kereső- és tartalomszolgáltatónál fog a jövőben
tevékenykedni az internet alapítójának számító Vinton G. Cerf. A
keresőszolgáltató az amerikai MCI telekommunikációs cégtől csábította
el Cerf-et.
- F: szept. 10., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/48244/


Google: azért is lesz online könyvtár!

Tovább folytatja a irodalmi művek internetes elérhetőségét lehetővé tevő tervei
megvalósítását a Google. A keresőcég az elmúlt hetekben tette hozzáférhetővé
eddig elkészült gyűjteményét az USA-n kívül 14 további országban -- például
Nagy-Britanniában, Kanadában, Indiában, Új-Zélandon, a Dél-Afrikai
Köztársaságban és Ausztráliában --, amelyek lakosai angolul megjelent művek
között válogathatnak.
- F: szept. 12., http://www.hhrf.org/szabadsag/uj/index.php


Tovább növekszik a munkahelyi internethasználat

A Websense felmérése szerint az internetet a munkahelyen magáncélra
használó megkérdezett alkalmazottak 52%-a inkább lemondana a reggeli
kávéjáról, mint a munkahelyi internethozzáféréséről, míg csak 44%
mondana le az internethozzáférésről a kávé javára. A munkahelyi
internethasználat növekszik: a válaszadók 93%-a internethasználattal
tölt valamennyi időt a munkahelyen. Ez magasabb a 2004-es 86%-os
aránynál, amely a Web@Work tanulmányában jelent meg.
- F: szept. 9., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/48232/


Könyvsegély-akció erdélyi árvízkárosultaknak
 
Az árvízsújtott erdélyi magyar családoknak nemcsak házaikat, gazdaságaikat kell
újjáépíteniük, könyveiket is elmosta az ár, könyvtáraik pótlásában is segítségre
szorulnak -– fogalmazott Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó igazgatója,
a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökhelyettese kolozsvári
sajtótájékoztatóján. 
- F: szept. 9., http://www.hhrf.org/szabadsag/uj/index.php


Ősszel döntenek az oroszok a sárospataki könyvtár visszaadásáról

Az orosz parlament alsóháza novemberig megteremti a sárospataki református
kollégiumi könyvek visszaadásának törvényi feltételeit -- erről biztosította
Szili Katalint, az Országgyűlés elnökét Borisz Grizlov, az orosz Állami Duma
elnöke csütörtökön New Yorkban, a parlamenti elnökök második világkonferenciája
alkalmából tartott találkozón.
- F: szept. 8., http://index.hu/kultur/khirek/?main:2005.09.08&235752


Harry Potter könyvek iPod-on  

Az angol nyelvterületen igen divatos audio-könyv készült a bestseller Harry
Potter sorozatból, amelyhez most már az iPod rajongók is hozzájuthatnak. Az
Apple mind a hat könyv audio-book formátumban való forgalmazásának jogát
megszerezve a sokak által kedvelt sorozatot elérhetővé tette az iTunes
felhasználók részére. A Harry Potter e-book formátumú megjelenésével
kapcsolatban is folynak tárgyalások, de az alkotó szerzői jogi képviseletét
ellátó Neil Blair ügyvéd szerint még nincs konkrét terv a könyvek letölthető
(e-book) formátumának megvalósítására.
- F: szept. 9., http://www.fn.hu/index.php?id=8&cid=105693&hirlevelkatt=1


Mozgókönyvtárat még nem égetnek
 
A hét végén Ivádon jelképesen elégettek egy postakocsit, ami kétségkívül
látványos volt. A Zempléni Településszövetség korábban sikertelenül próbált
aláírásgyűjtő akciót szervezni a mobilpostai szolgáltatás ellen, de most újra
próbálkozott: Komlóskáról feladott tesztlevelekkel mérték a 'mozgóholló'
hatékonyságát.
- F: szept. 9., http://www.nol.hu/cikk/376512/
 

::::::::::::::::::: INFORMÁCIÓFORRÁSOK ::::::::::::


Új csillagászati hírportál

Egy hónappal az október 3-i napfogyatkozás előtt a Magyar Csillagászati
Egyesület munkatársai új hírportált indítottak, amelyet egyaránt szánnak
a nagyközönségnek és a tudományág iránt komolyabban érdeklődő amatőr
csillagászoknak és pedagógusoknak is.
- F: szept. 7., Prím Online, http://hirek.prim.hu/cikk/48172/


BBC-archívum az interneten -- csak tessék, használják

A brit csatorna újabb lépéssel kedvez az internetezőknek: ezúttal archívumának
egy részét tette elérhetővé a világhálón, és arra bíztatja a letöltőket, hogy
használják fel azokat saját munkáiknál. Saját híroldalának tudósítása
http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/tv_and_radio/4225914.stm szerint több
mint száz felvételt tesznek elérhetővé, amelyek főleg régebbi dokumentum-,
természeti-, és tudományos sorozatokból valók. Példaként említik a Walking with
Beasts, valamint a Tomorrow's World (A holnap világa) című sorozatokat, amelyek
elismert alkotások. Előbbi a BBC/Discovery közös produkciójában készült, és Emmy
díjat kapott. A sorozat 30 órányi animációja több mint ezer vizuális effekt
hozzáadásával készült. A holnap világa szintén díjnyertes, kritikusai szerint
egyike a legfontosabb tudományos műsornak a televíziózás történetében. 
- F: szept. 9., http://www.sg.hu/cikkek/39316


Keresés a Földön (részletesen)
 
A nyári utazások után (és mellett) egyre többen fedezik fel a Google
földgömbjét, ahol szabadságunk helyszíneit madártávlatból újra megtekinthetjük,
de eljuthatunk a világ olyan csodás helyszíneire is, amelyek IRL (in real life)
nem fértek bele családi költségvetésünkbe. A Google Earth persze nemcsak arra ad
lehetőséget, hogy berepüljünk a Grand Canyonba, megnézzük az Eiffel-torony vagy
a New York-i Szabadság-szobor árnyékát, felfedezzük a piramisokat, minden
veszély vállalása nélkül megmásszuk a Vezúvot, netán megkeressük lakó- vagy
munkahelyünket a házunk környékéről készített 'légi felvételen', hanem arra is,
hogy különféle rétegeket kérjünk a műholdas térképre, és így egy földrajzi
információs rendszer (GIS) alapján keressünk magunknak adott helyen szállást,
benzinkutat vagy netán 'egy olyan helyet, ahol hegyvidéki panoráma mellett
ehetünk pizzát'.
- F: szept. 10., http://hirek.prim.hu/cikk/48256/IMPRESSZUM

A szerkesztők -- akik szívesen olvassák és megfontolják az Ön véleményét:
Káldi Emese (kommunikációs tréner) mailto:emi22@freemail.hu
Mészáros Anikó (programvezető) mailto:meszaros.aniko@chello.hu
Sonnevend Péter (Kaposvári Egyetem, tanszékvezető főiskolai tanár,
egyetemi könyvtárigazgató) mailto:peter@sonnevend.com
Mikulás Gábor (információs és pr-tanácsadó) mailto:mikulasg@gmconsulting.hu

Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmetes hírlevélre:
http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist

A szerkesztők a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállalnak felelősséget,
mindazonáltal törekednek a források gondos válogatására.

Kiadja: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/inf