CIRKUSZI AKROBATIKA
Alapkutatási és szakmódszertani periodika

Forrásközlemények:

- Barnum & Bailey 1901

Magyar Nemzet 1901. április 21.

 

A tattersálban

Barnum  Bailey

A földkerekség legnagyobb látványossága.

Határozottan az utolsó nap

Ma két előadás délután 2 és este 1/2 8 órakor

A látványosságok délután 1 és este 6 órakor láthatók.

Ugyanezen időben válthatók a belépő-jegyek is a pénztáraknál.

A délutáni előadásokért kezeskedünk, hogy teljesen ugyanazok, mint az estélyiek.

Az "abnormitások" az állatseregleti pavilonban vannak kiállítva, délután 1-től 3-ig és este 6-tól 1/2 8 óráig. A délutáni előadást látogató közönség kéretik, hogy 5 órakor az előadás bevégződése után, a sátrakból távozzék, hogy azok az estélyi előadásra ismét előkészíthetők legyenek.

1.20 kor. belépő az összes látványosságokhoz és egy ülőhely a czirkuszi előadásokhoz. Jobb helyek 2.50 korona. Fenntartott és számozott ülőhelyek 4, 5 és 6 koronáért 10 éven aluli gyermekek az összes helyekre (kivéve az 1.20 kor. helyet) a felét fizetik.

Az összes helyek az 1.20 kor. és 2.50 kor. helyek kivételével számozottak. Az 5 és 6 koronás helyek, hétköznapokon, minden többlet fizetés nélkül reggeli 9 órától esti 5 óráig elővételben

A teljes szét nem darabolt látványosság.

Ugymint az Budapesten 30 előadásban bemutatott, minden bizonynyal előadásokat fog tartani a következő városokban:

 

Székesfehérvár

április 22.

Pécs

          23.

Eszék

          24.

Ujvidék

          25.

Zombor

          26.

Szabadka

          27. és 28.

H.-M.-Vásárhely

          29.

Szeged

          30. és május 1.

Nagy-Becskerek

május 2.

Nagy-Kikinda

          3

Temesvár

          4. és 5.

Arad

          6.

Békés-Csaba

          7.

Mező-Túr

          8.

Karczag

          9.

Nagyvárad

          10.

Debreczen

          11. és 12.

Nyiregyháza

          13.

Kassa

          14.

Miskolcz

          15.

Eger

          16.

Szolnok

          17.

Kecskemét

          18. és 19.

Félegyháza

          20.

Czegléd

          21.