Következô számunk tartalmából

 

MACIEJ JANOWSKI
Eötvös és Heybowicz. Egy összehasonlítás vázlata

BÓDY ZSOMBOR
A magántisztviselo a német és magyar kortárs és történeti diszkurzusban

POGÁNY ÁGNES
Válságok és választások. Pénzügyi politika Magyarországon és Ausztriában, 1931-1936

NORBERT SPANNENBERGER
A Volksbund. Egy népcsoport nemzetiszocialista szervezete vagy emancipációs kisebbségi egyesület?

VASAS GÉZA
A ruszin autonómia válaszútjain (1939. március-szeptember)

TUSOR PÉTER
Az 1608. évi magyar törvények a római inkvizíció elott: II. Mátyás kiközösítése

VÁRKONYI GÁBOR
A konstantinápolyi angol politika a tizenötéves háború idoszakában

GÁNGÓ GÁBOR
Középkor és modernitás. Két ismeretlen Eötvös József-tanulmány

EROS VILMOS
Mit jelent a történetírás-történet, és miért írunk ilyet?

Bemutatjuk Jürgen Schlumbohm-t
JÜRGEN SCHLUMBOHM

Mikrotörténet - makrotörténet