Hermann Róbert

A tábornok úr kézipénztára"(1)
 
 

Görgei Artúr tábornok nevéhez a közvéleményben és az áltörténelmi irodalomban hosszú időn át kapcsolódott az áruló" jelző. Az árulási legendát több-kevesebb vehemenciával hirdetők nézetei legfeljebb abban tértek el, hogy Görgei a harminc ezüstpénzes Júdások, vagy a szenvedélyes árulók közé tartozott-e. Az előbbi nézet képviselői hosszan bizonygatták, hogy Görgeit az oroszok 1849 júliusától kezdve folyamatosan megvesztegették, s például a Rüdiger tábornok által ajándékba küldött díszes pisztolyok csöveibe százas bankók voltak elrejtve. A pénzdíjas árulásra ugyan sem akkor, sem később nem sikerült bizonyítékot lelniük, legfeljebb azt emlegethették, hogy a tábornok augusztus 14-én felvett kétezer forintot a tábori pénztárból a saját fizetéseként, majd miután ennek jelentős részét szétosztotta tisztjei között, előbb 500, majd 600 aranyat kapott Paszkevics hercegtől.(2)

Az árulási nézet képviselői szerint Görgeinek kutya kötelessége lett volna nemcsak főbe lőnie magát a fegyverletétel után, de előtte (vagy utána) még éhen is halni.

A tábornoknak persze voltak pénzügyei, még ha ezeknek nem is nagyon volt közük az áruláshoz. Ezek a pénzügyek pedig jól nyomon követhetők abból a kis pénztárkönyvből, amelyet a Hadtörténelmi Levéltár 1848—1849-es gyjteménye őriz. A cérnával összefzött nyolcadrét alakú könyvecske a Kiadási könyv — Tábornok úr kézipénztára címet viseli.(3)

A szabadságharc folyamán az illetmények első nagyarányú rendezésére 1848 decemberében került sor. Ezt az tette szükségessé, hogy az Országos Honvédelmi Bizottmány rendelete következtében ekkor egységesítették a magyar hadseregben szolgáló különböző típusú alakulatok illetményeit. (A honvédek és az önkéntesek ugyanis magasabb illetményt kaptak, mint a cs. kir. hadseregből átkerült sorgyalog- és huszárezredek). Az illetményrendezéskor a vezérőrnagyok (altábornagya a honvédségnek ekkor még nem volt) háborús időszakban, a pótlékokkal együtt havi 1000, összesen 12 000 forint fizetést kaptak. Egy hadnagy havi fizetése a pótlékokkal 63 forint volt. (Igaz, a tábornokok száma a 170 000 fős legmagasabb létszám időszakában sem haladta meg a harmincat.)(4)

Görgei kis pénztárkönyve az 1849. január 5—június 12. közötti, valamivel több, mint öt hónap időszakából tartalmazza a tábornok és környezete kiadásainak listáját. Erre az időszakra esik Görgei téli hadjárata, a kápolnai csata, a tavaszi hadjárat, Buda visszavétele és Görgei hadügyminiszteri mködésének kezdete. A pénztárkönyvet nagyobbrészt a tábornok segédtisztje, az előbb hadnagyként, majd főhadnagyként, végül századosként szolgáló Duka Tivadar vezette. Külön jegyezte fel a kiadásokat és a bevételeket. Az említett időszakban a tábornoki kézipénztárnak összesen 11 304 forint 22 krajcár bevétele volt. A kiadások kiszámolása már nehezebb feladat. Duka ugyan akkurátusan összeadta a tételeket, de az időnkénti törlések, no meg a sajátos pénzrendszer miatt (egy forint nem 100, hanem 60 krajcár volt), becsúszott egy-két összeadási hiba a számításba. Az első, április 15-i összesítésnél a 2992 forint 39 krajcár helyett 2982 forint 9 krajcárt mutatott az összesítés, azaz Duka 10 forint 30 krajcárral kevesebb kiadást számolt. A júniusi összesítésnél már nagyobb volt az eltérés, 10205 forint 59 krajcár szerepel a 10307 forint 24 krajcáros tényleges kiadás helyett, s ez bizony 102 forint 35 krajcár, majdnem egy gyalogsági százados egy havi illetménye. A sok javítgatás miatt persze nem nagyon csodálkozhatunk az elvétésen, legfeljebb azon, hogy további 1059 forint 30 krajcár kiadás után a hiány nem 62 forint 37 krajcár, csupán 48 forint 53 krajcár.

A kiadások között igen jelentős tétel, 303 forint 6 krajcár az, amit a tábornok és környezete szivarra költött. Az öt hónap alatt 22 alkalommal vásároltak füstölnivalót. A darabszámot nem lehet megállapítani, de a négy szám szerinti tételnél is összesen 1400 darab szivar szerepel. Görgei szenvedélyes tubákos volt, erre összesen 4 forint 50 krajcárt költött. Az élet egyéb élvezetei sem voltak idegenek a tábornoktól és a főhadiszállás tisztjeitől. A téli hadjárat kezdetén Rétságon két forint érték feketekávét fogyasztott a tisztikar, s majdnem ekkora összegért hörpölték a feketelevest a Besztercebányáról való kivonulás előtti napokban is. Február 5-én Lőcsén a vacsorára és egy őz kisüttetésére 1 forint 20 krajcárt fizetett ki Duka. (Ezen a napon ünnepelték meg Görgei születésnapját.) Február 12-én Kassán a tábornok színházban volt, a páholy 6 forintba, a színházi cukrászdában elfogyasztott sütemény 56 krajcárba került. Február 18-án a színházban már hat páholyt vett ki a főhadiszállás, ezúttal 36 forintért, az esti bál pedig 50 forintba került. (A színházi szolgák is kaptak összesen 1 forint borravalót.) Március 3-án (ezen a napon váltották le Tiszafüreden Dembinskit a fővezérségről) 2 forint 12 krajcár érték citrom szerepel a számadásban. Március 7-én 3 forintért szalámit, 3 forint 25 krajcárért süteményt, 2 forint 20 krajcárért sajtot, újabb 1 forintért citromot, 2 forintért rumot, és 5 üveg tokaji bort (darabját 1 forint 12 krajcárért) vásárolt a főhadiszállás. A borok királya igencsak jól eshetett a tiszteknek, mert 10-én újabb 5 forint érték tokaji szerepel a kimutatásban. Március 15-én némi tubák és szivar mellett 1 forint 24 krajcár érték csokoládé segített felmelegíteni a főhadiszállás fagyoskodó tisztjeit. Március 21-én Miskolcon volt a főhadiszállás, cukrászat (5 forint 36 krajcár), tea (10 forint) és csokoládé (2 forint 24 krajcár) található a kiadások rovatában. A miskolci cukrászok megnyerhették a tábornok tetszését, mert 24-én újabb 2 forint 54 krajcár szerepel cukrász" bejegyzéssel a pénztárkönyvben. Április 1-jén Egerben 40 krajcár értékben narancsot és citromot fogyasztott a tábornok és környezete. A tavaszi hadjárat időszakában a tábori körülmények között költeni sem nagyon ért rá a főhadiszállás; április 4-e (a tápióbicskei ütközet) és 14-e között igen ritkásak a bejegyzések. Rum és sütemény" bejegyzéssel legközelebb május 26-án, Buda bevétele után találkozunk.

Május végén Görgei Dukát Debrecenbe küldte, hogy készítse elő az ő utazását. (Elképzelhető, hogy ő kísérte Görgei feleségét az ideiglenes fővárosba.) Erre mutat, hogy a kiadások között szerepel ebéd, fagylalt, borravaló" bejegyzés alatt 23 forint, a tábornoknénak 100 forint, valamint június 2-án 2 forint érték mézeskalács. Görgei Budapestre történő visszatérése után egy színházi páholy 5 forintos költségével találkozunk. A tábornok — valószínleg az állandó ünnepléseket unva — immáron nem lovon, hanem fiákeren közlekedett; június első napjaiban majdnem minden napon szerepel egy vagy több fiáker költsége.

Február 14-én fogporra költöttek 14 krajcárt. Március 18-ára ez elfogyott, mert 1 forint 16 krajcár értékben szerepel a kiadások között az újabb adag. A fogápolásra utaló következő tétellel már júniusban találkozunk: Görgey Kornél alezredes, a tábornok unokaöccse kapott 50 krajcárt fogkefevásárlásra.

A tábornoki kézipénztár kisebb-nagyobb kölcsönökkel kisegítette a pénzzavarba került tiszteket: összesen 600 forint érték kölcsön szerepel a kimutatásokban.

Kémeknek adott pénzzel egyetlen egyszer, március 14-én találkozunk; igaz, ez viszonylag jelentős összeg, 70 forint. Ezen kívül titkos kiadás egyetlen alkalommal, május 6-án szerepel a pénztárkönyvben.

Május 26-án Görgei 100 forintot adományozott az ostrom alatt megsebesülteknek a kézipénztárból.

Fürdőre, szappanra és mosdási eszközre" összesen 13 forint 15 krajcárt költött a főhadiszállás (a fogport és Görgey Kornél fogkeféjét ide nem számítva). A mosatási költségek 279 forint 3 krajcárt tettek ki. Igen jelentős összeget, közel 15%-ot képeztek a szállásköltségek és különböző borravalók (1434 forint, 7 krajcár). Ennek az összegnek több, mint egynegyedét három helyen fizették ki. Február 3-án Vihodnán a háziúr 100, 25-én Mezőkeresztesen az ottani szállásadó 50, március 10-én az egyeki házigazda összesen 241 forint 9 krajcárt kapott. A főhadiszállás gavallériáját jelzi, hogy április 1-jén szó nélkül kifizettek két eltnt gyertyatartót és egy ollót a háziaknak. Az összeg többi része a cselédségnek, inasoknak, kocsisoknak, háziasszonyoknak, szakácsnéknak és szakácsoknak, szolgálóknak és szobalányoknak kifizetett borravaló volt. A kutatónak legfeljebb az üt szeget a fejébe, milyen szolgálatokat teljesíthettek azok a szobalányok, akik egyetlen estéért 10 forint jutalomban részesültek.

Hasonló jelleg okmányt eddig kettőt ismerünk. Ezek Bem tábornokhoz kapcsolódnak. Anton Kurz, a tábornok szász titkára készített egy-egy kimutatást a tábornok 1849. február 24—március 3., illetve március 7—27. közötti kiadásairól. Ezek részletesebb bejegyzések, azonban sokkal rövidebb időt fognak át.(5)

A szöveget az eredetihez közelítő helyesírással közöljük. A neveket az első előfordulás helyén jegyzeteljük. Sajnos néhány, többször előforduló nevet (Böhm, Káplár, Korcsák, Bán, Kelcz, Bodenburg, Vittenberg) nem sikerült beazonosítanunk.

Kiadási könyv
Tábornok úr kézipénztára
Bevétel Rf xr
jan. 5-n 100
-"- 9-n 100
-"- 19-n 100
-"- 29-n 200
Február 1-én (Soupper)(6) 50
-"- 5-n 100
-"- 12-n Eperjes 200
-"- Kassán 500
-"- Miskolc 500
Pistától 150
Mart. 16. Neuling 100
Pistától(7) 700
oldal 2800
Áthozatott 2800
Kövesden 300
3100
azaz háromezer egy száz ft. pengőben. Deménd, ápr. 16-n. 849.
T. Duka(8)
Ápril 16-n kivettem 1000
-"- 19. szivart átadt. 4 22
-"- 20. Lizi ára(9) 200
-"- 28. Komáromba 1000
Máj. 7-n Óbudán 1000
15 Óbudán 1000
25. dto. 1000
29-n 1000
június 7. és 11. 2000
11304 22
 
Kiadás Rf xr
jan. 4. István fogadóban(10) 1
-"- Vácon gyertya (1 sz.) 60 40
-"- szivar 4 48
-"- tubák 36
-"- mosóné 4 sz. a. 1 12
-"- házfelügyelő 20
-"- írnok 15
-"- ftő 5
-"- kapus 5
Rétságon feketekávé 2
Szolgáló 2
Gazdasszony 20
Szolga 1
Nagyoroszi kovács (2 sz.) 3 51
Gazdasszony 10
Szolgáló 5
két kisfiú 4
Ipolyság Böhmnek 50
Oldal 211 7
Áttétel 211 07
Cselédnek 5
Magyarat(11) 

: inas

3
Léván: conto 3. sz. a.(12) 3 03
-"- zsebbeli(13) 3 36
Báton gazdasszony 10
-"- szolgáló 2
Selmec: Tábornok úr 5 legényének 2 pftjával fél hóra 10
-"- mosóné 1
-"- szekereseknek borravaló 1
-"- kovácsnak (6.) 3 39
-"- kerékgyártó (7. sz.) 2
-"- szivar (8. sz.) 10
-"- 9 hajdúnak  11
Besztercén contó (9. sz.)(14) 1 19
Átteendő 277 44
Áttétel 277 44
Beszterce: szappan 6
-"- istálló költség 10. sz- 55
-"- Tóth János kocsisnak 2
-"- ulánusnak 1 04
Jan. 24-n. káplárnak fél hóra 9-24-ig 3
-"- 25 ollóköszörülés 20
-"- ruhajavítás 10
-"- contó 11. sz. 1 48
23. & 25. feketekávé 1 36
-"- Birsynek(15) 

előlegezett ételére

7
-"- 25. vacsora és bor 1 56
-"- Janónak(16) 2
26-n házmester 5
-"- szobaleány 5
-"- szolgáló 2
Oldal 311 39
Áttétel 311 39
27-én Oszada: szobaleány 5
-"- szakácsné 5
-"- szolgáló 2
-"- előfogatosok 1
29. Rózsahegy: contó (12. sz.) 2 07
-"- egy gránatosnak 20
-"- gyufák 10
31-n Szentmiklós(17) 

5 hajdúnak

17
-"- -"- szolgáló 6
-"- -"- ftő 4
Febr. 1-n. hámreparatúra, 13. sz. 1 56
-"- gazdasszony 15
-"- szakácsné 5
-"- szolgáló és 2 szolga 6
-"- kovács és kerékgyártó 34
Oldal 382 46
Áttétel 382 46
Febr. 1-n. Tóthnak(18) 

Zulag(19)

2
-"- Bánnak -"- 2
Pistának -"-(20) 2
-"- contó 14. sz. 59
-"- húshoz hozzá fizettem 2 56
-"- előfogatosok 1
3-n Vichodnán: a házi úr[na]k(21) 100
-"- cselédjeinek 12
-"- 9 granátosnak 5 napra 15. sz. 8 05
Lucsivnán: cselédeknek 10
Csötörtök(22) 

: előfogatos

1 20
5-én Lőcsén proclamát[ió]k(23) 

16.

15
1-én szivar (de Srach) 15
5-én vacsora és őz kisüttetése(24) 1 20
6. cselédnek 5
-"- mosóné 40
-"- kovács 40
Oldal 564(25) 

 

46
Áttétel 564 46
Febr. 7-n Szepesváralján, istálló contó 17. 5 26
-"- cselédnek 5
8-n ételért 58
-"- bor és víz (Eperjesen) 13
-"- előfogatosok 1
-"- szivar 24
-"- keszty 1 24
-"- 10. Pfeffermünzl(26) 

1.08.

1 52
-"- szakácsnak konyhaköltség 20
szcsnek 18. sz. 2
szivar (19. szám) 20
gyújtó eszköz 40
két skatulya 16
febr. 9-n istálló contó 17. szám 2 14
-"- káplárnak máig 3
-"- mosóné 40
-"- két gomb az atillára 20. sz. 1 20
-"- Tomsitsnak(27) 4
Oldal 644 58(28) 

 

Áttétel 644 58
febr. 11. Mednyánszky (főpap)(29) 50
-"- szakács (Eperjes) 30
-"- 2 inas 30
-"- 2 szolgáló 5
-"- 2 ftő 4
-"- szobaleány 10
-"- Valentsik hajdú 2
-"- tizedes 4
-"- raboknak 5
-"- hajdúnak, ki a forspontot(30) 

hozta

20
-"- borra és vízre 1
12-n tejfel 24
-"- páholy (Kassán) 6
-"- cukrász (színház) 56
-"- Villaxnak(31) 

(az előleg)

50
-"- mosóné 30
-"- borravaló az őzért 20
Oldal 845(32) 

 

28
Áttétel 845 28
febr. 14-n reggeli 1 54
-"- 15. cselédnek máig 7
-"- istálló contó 3 38
-"- mosóné 21
-"- fogpor  14
-"- szcsnek 22. sz. 2
-"- 18. kesztysnek 24
-"- csizmadia 10
-"- színház (6 páholy) 36
-"- ebédekért 20
-"- bálra 25. sz. 50
-"- óráért (Neulinger) 26. sz. 85
-"- színház szolgák 1
-"- mosóné 30
-"- huszárnak borravaló 1
-"- Kassán 2 házmester 20
oldal 1074 39
oldal 1074 39
febr. 20-n szolgáló 4
-"- 2 szobaleány 10
-"- ftők 2
-"- cseléd 1
-"- asszonynak (pántlika) 10
-"- Garadnán (32. szám) 50
-"- 22. Aszalón cseléd 5
-"- szíjjártó és kovács (27. sz.) 6 17
-"- Tábornok úr (Unterschill)(33) 100
-"- 2 ebéd a cassinóban 3
-"- előfogatosok borravaló 1
-"- szivar (28. szám) 15
-"- Kassán placat(34) 

(29. sz.)

12
-"- lóvasaltatás (30.) 1 32
-"- Zihrer őrnagy(35) 

(31.)

45
Oldal 1340 28
Áttétel 1340 28
23-n Miskolc, cseléd(36) 11
-"- nyeregjártó 1 36
24-n Zihrer őrnagy a zenekar[na]k (33. szám) 20
-"- Káplár[na]k 9-23-ig 3
-"- Janónak (utójáig)(37) 2
-"- Pokróc (Pista) 9
-"- Neulinger(38) 

előleg (34. sz.) megfizetve

100
-"- Tábornok úrnak 50
25-n Keresztesen(39) 

a háziúr[na]k

50
-"- -"- cselédnek 5
-"- reggeli 2 58
27. előfogatos (Tábornok) 5
-"- mosóné 1 45
-"- csizmadia 40
28-n szivar (35. sz.) 6 40
Oldal 1609 07
Áttétel 1609 07
febr. 28. conto (36.) 45 32
-"- Kellner 5
Szoba contó (37.) 18
Mart. 3. szivar 2 46
-"- rapé(40) 36
-"- 2 sonka 48
-"- catarzeltli [?] 48
-"- citrom 2 12
-"- 5-n gyertya 1 40
-"- gyufa 05
-"- mosóné 2 24
-"- előfogatosok 4
-"- 7-n szalámi 3
-"- kártya 1 20
-"- sütemény 3 25
-"- sajt 2 20
-"- citrom 1
-"- rhum 2
Oldal 1706 03
Áttétel 1706 03
tokaji (5 üveg 1 f. 12 xr-ral) 6
asztali bor T[isza]füreden 3
istálló contó (38. sz.) 1 36
dto. (Bán, Egyek)(41) 24
10-n Egyek, háziúr (39. sz.) 241 09
-"- szivar (Tercy) 4 30
-"- tokaji (Margitta) 5
-"- Káplárnak 17 napra 3 24
Polgár: szivar 250(42) 6 15
12-n útiköltség Aulich(43) 

futárjá[na]k(44)

6
egy levéllel küldöttnek 1
14. cselédség Nagyfaluba 20
NB. Ottenberg[ne]k mint futár[na]k(45) 10
15-n chocolade 1 24
-"- rapé 24
-"- bőr, 2 nadrágra 12
-"- szivar 42. sz. 45
(hivatalos) zempléni (41. szám) 40
oldal 2103(46) 

 

09
Áttétel 2103 09
Mart. 17-n. szabónak nadrág bőr.(47) 3
-"- cselédnek Gesztej [sic!] 10
-"- asszonyság (Térey) 10
-"- kémeknek 40. sz. 70
-"- bor és pálinka (az úton) 36
-"- savanyúvíz s bor, Miskolc 2
-"- szivar (250) 23 30
15-n Tábornok úr 3 legényének febr. 15-től mart. 15-ig 12
18-n ebéd a casinóban 3 54
Soós Borbála
-"- vacsora 3
-"- tábori üveg 48
-"- fogpor 1 16
19-n ebéd és reggeli 4 10
Oldal 2247 23
Áttétel 2247 23
Mart. 19-én istálló contó (43. sz.)(48) 4 15
-"- vacsora 2 30
-"- 20-n ebéd 22
Janónak fél hóra 2
sarkantyú 1 05
gyertya 1
Halzsír 06
Kis Kálmán temetése(49) 

(44.)

2
Előfogatosok 1
21. szakács 2
gazda (Miskolc) 5
Hajdú 3
Rabok 2
ebéd 3 45
fa 3 36
bőrnadrágmosatás 40
mosóné 20
oldal 2282 02
Áttétel 2282 02
jutalomdíj (45. sz.) 20
cukrász 5 36
vendéglő 7 16
4-szer thea 10
szíjjártó 40
szalámi 2 24
keszty 1 40
chocolade 2 24
gyertya 2
24-n cseléd (Miskolc) 10
Kempelen(50) 150 20
cukrász 2 54
27. bor és víz 2
kovácsmunka 24
oldal 2499 40
Áttétel 2499 40
27. legényeknek hús és kenyér 2
házmesternének költségül 5
Janónak kenyérre és húsra 2
28-n előfogat Kerecsendre s vissza 3
M[ező]kövesden útiköltség (Pichl és Kelcz) 2 35
29-n lóvasaltatás (46. sz.) 1
31-n -"- Egerben (47. sz.) 10
Harsányban borravaló 30
Ápril 1-n előfogat Harsányból Miskolcig és vissza 3
Harsányban cselédek 5
Miskolcon a cselédségnek 15
dto. ételekért 2 46
az asszonyságnak 20
Oldal 2571 31
Áttétel 2571 03(51) 

 

Ápril 1. 2 elveszett gyertyatartó s egy ollóért 3
1 előfogat Miskolctól Egerig és 2 Kövesdről Egerig 5
2-n Kelcznek (40. sz.) 150
fördő 24
narancs és citrom 40
szálláscsináló 1
3-n fördő 1 10
asszonyságnak 100
előfogat Gyöngyösről Bicskére s vissza 6
Janónak 7-ig Löhnung(52) 1 40
Pistának (ételre) 1
cukrász 1
kártya 40
kovács 18
szivar 4
Oldal 2846 55(53) 

 

Áttétel 2846 55
Eger. szalámi 2
gyertya 1
mosóné 30
patikába (ló orvosság) 46
Pistának zulag mart 31-ig 2
hájra és sóra 15
Janónak Zulag 31-ig 2
Löhnung 11-ig 50
az asszonyságnak 30 xr-ban 50
előfogat Gyöngyöstől Gödöllőig(54) 4 40
Ordonánc(55) 

és cselédeknek mart 31-ig

10
cselédeknek s háziúrnak 2
szivar (200) 11
kocsma contó 2
14 olló 40
oldal 2936 36
Áttétel 2936 36
szabónak 1 40
csizmadia 1 12
mosóné 1 04
háziaknak borravaló 4
Ápr. 15-n Bőhmért (49. sz.) 28 23
istálló contó 2 19
4 f[on]t háj 1 55
Bánnak máig 2
Káplárnak máig 1-től 3
összes kiadás 2982 09
fordíts
 
Befejezés
Ft
xr
Ft
xr.
Bevétel
3100
Kiadás
2982
09
kölcsön
92
3074
09
Marad készpénzben
25
51
Azaz huszonöt ft. és ötvenegy xr. pengőben, melyeket átszolgáltattam. Deménden, ápril 15-n 1849.
Duka főhadn[agy]
Áttétel 2982 09
Ápril 16-n Deménd, cselédek 20
Tábornok úrnak 100
conto (51.) 29 07
szivar 6
rapé 14
szíj a csizmán 20
óraüveg és nadrág(56)
Meschede(57) 

(52. sz.)

250
Bodenburg (53. sz.) 30
Hankovics(58) 

(54. sz.)

37
szobaleány Léván 10
szakácsné -"- 10
2 hajdú -"- 10
szolgáló -"- 5
látcsőtok 2 34
21. Koltán szobaleány 10
oldal 3502 24
szakácsné 5
Lajospusztán 10
22 szolgálók Perbetén 5
gazdasszony -"- 20
Benkőnek(59) 

(55. sz.)

100
contó (56. sz.) 3 54
28-n tábornok úr (Andrássy)(60) 100
Toni (57.) 500
savanyúvíz 58
óraüveg 30
szivar (Prager) 8 30
30-n gombkötőmunkák (58.) 5
Máj. 1. kardszíj (59. sz.) 8
lóorvosság 2
cseléd 5
oldal 4276 16
Áttétel 4276 16
két szobaleány 20
ételre 5
Máj. 2-n Tatán cselédség 30
Tábornok úr 100
contó (60.) 45 48
két kefe 2
széna és zab 3 12
szivar (500) Weisz(61) 21 15
óráért Jóska számadása 1
sarkantyú -"- 1 40
ruhajavítás -"- 3 40
ruhamosás -"- 2 56
dto. -"- 30
hat ordonánc egy hóra 12
Káplár fél hó 3
4528 17
Áttétel
Kocsis és (Jakab) 4 ft. 6
inas 2
3-n Karván, zene és cseléd 10
szivar 61. sz. 56 36
Kovácsiban (cseléd) 15
5-n Korcsák (-"-) 100
kocsmai contó 2
Trager -"- 1
6-n Tábornoknénak 500
titkos kiadás (Aulich) 50
mosdóeszköz 13 15
ebéd (62. sz.) 50
zenészek 5
Kellner 2
2 nyakravaló 5
nadrágtartó 1 45
egy tucat [olvashatatlan rövidítés] 3
oldal 5350 53
5350 53
Lisznyay(62) 

(63. sz.)

70
Máj. 8-n ebéd (64.) 46
Kellner 4
Janó és Pista 3
zenészek (Ferdin[ánd] husz[árezred])(63) 19
Kempelen (nyergek) 200
Keszty 1
Gyurka Pestre menet. 2
számadás (65. sz.) 36
Bodenburg (66.) 31
Laszlovszky(64) 

szakácsné

20
házmester 10
szolgáló 5
kocsis 5
ebéd 3
contó (67.) 14 40
Korcsák (68.) 200
oldal 6020 33
6020 33
borravaló (Kászonyi(65) 

kocsisa)

1
fés 40
csizma 15
nadrágmosás 1 30
Tábornok úr (a püspökért) 10
harisnya 5
szalagok 2 36
Pistának e hó 15-ig 6
Jánosnak dto. 6
konyhaköltség (69.) 239 55
Schrödl hajós (70) 100
rapé 3
lóvasaltatás (Pista) 1 36
egy huszár (Molnár(66) 

parancsa)

5
20-n Kempelen (apró költség) 100
22-n Tábornok úr (Hel.) 50
6567 50
6567 50
Ko[r]csák (71. sz.) 100
cselédségnek a Sváb-hegyen (72. sz.) 61
óracsinálás 1 30
a létrák átvitelénél költség 2
Kuppirecz (Sturm) 100
26-n Kempelen (73.) 200
Jóskának (15-ig) 2
Számadás (74.) 2 52
Tomala (75.) 20
Konyhaköltség (76.) 146 30
Generális úr 200
sapka 6 30
keszty 2 15
nyakravaló 1 40
sarkantyú 3
lóvasaltatás 30
háj 30
7418 07
7418 07
A sebesülteknek 100
fiacre és költség 6 40
rhum és sütemény 1 36
aláírás a sebesült. (sürgős) 5
arcképek 3
szivartárca 5
Toni (77.) 100
28. Kempelen 100
29.  Vacsora 5 18
csákófedő 3 30
Leffter(67) 200
táska 6
fiacre 4
30. Szolnok forspont 6 51
reggeli 3 45
borravaló 1 45
7870(68) 

 

22(69) 

 

7870 22
30-n borravaló 1 30
Sz[ent]miklós(70) 

ebéd s bor

8
előfogat s borravaló 12
Újszállás(71) 

előfogat

7 30
borravaló 1
bor s savanyúvíz 50
Karcag előfogat 6
borravaló 5
Nádudvar előfogat 6
vacsora 5
borravaló 5
Szoboszló előfogat 6
borravaló 5
Debrecen — előfogat, b[orra]v[aló] 10
reggeli 2 15
fördő 3
szivar 5 40
7960 07
7960 22(72) 

 

Janó (élelemre) 2
mézeskalács  1
ebéd, fagylalt, borr[avaló] 23
hat lovas ordonánc 12
két kocsis és Jakab 12
Káplár 6
Janó május utójáig 2
Jóska d[et]to. 2
tábornokné (ezüstpénzb[en]) 100
istállóköltség april s május hóra (78.) 59 24
Útiköltség Debrecenből
2-n(73) szivar 4 42
cselédség 5
mézeskalács 2
bor és savanyúvíz 2 15
8193 43
8193 43
előfogat Debrecenből Szoboszlóig 5 30
borravaló 4
Szob - Nádudvar 6
borravaló 6
Nád[udvar] - Kardczag 7 12
vacsora 4
borravaló 4
Karc[zag] - K[is]újszállás 7 12
borravaló 4
K[is]újsz[állás] Sz[ent]miklós 8 30
borravaló 4
reggeli 1 20
Sz[ent]miklós - Szolnok 7 58
reggeli 3 30
borravaló 5
Pesten fiacre 3
fördő 2 15
8277 10
8277 10
Tábornok úr 30
Bán 10
páholy 5
dto. 1
vacsora 5 34
fiacre 13
reggeli (gőzös) 5
5-n Kempelen 30
6-n Komárom, cukrász 5 30
hajós Kellner 5
Győrött(74) 

borravaló

4
Tábornok úr 300
jún. 7.  Számadás a hajón reggeli 9 óráig Nro 47 46
ebéd a hajón 79. 40 28
zenészek (dto) 4
8-n Kempelen 100
8883 28
8883 28
8-n 3 fiacre 12
Görgei Cornél(75) 300
szivar 2 30
2 30
Zuber őrnagy úr(76) 

által egy szepesi polgár[na]k

42
Kempelen költségre 100
savanyúvíz, bor 1
ebéd s borravaló 5
rhum s semlye 2
9. ebéd s borravaló 5
ruhamosás 1 46
Tábornok úr 166. sz. fiacrenek 9- és 8-ra 20
bor és vacsora 5
nadrágmosás 1 30
9383 44
9383 44
10-n Tábornok úr 50
fiacre 2
ruhamos[ás] Nro. 81. 246 15
fiacre 3
vacsora s borravaló 5
Tábornok úr fiacere 10
inasnak borravaló 5
11. zenészek 10
nyergek Nro. 82. 75
Asbóth(77) 310
Soldos számadása (83.) 54
szivar (84.) 32
12-n zenészek 10
istállóköltség Kelcz beszámolása szerint 10
10205 59
nadrágmosás 1 30
ruhamosás
NB. Komáromban az atillára galambkosár
(Innen két oldal üres)
Összehasonlítás
Kiadás 10195 59
Kölcsönök 617
Készpénz 442 30
összeg 11255 29
bevétel 11304 22
pótlandó 48 53 
T. Duka
jún. 12-n. 849.
Kölcsönök
őrmester Bran. 10 ft.
Hruby(78) 10 ft.
dto. 10 
jún. 12. Albert őrnagy(79) 100
Melczer 10
Bakody(80) 22
Taund 10
Hannenheim(81) 40
Vittenberg 10
Kempelen maj. 6-n 100
dto. 28-n 100
dto 5
Kempelen (páholy) 100
dto. jún. 8. 100
617 ft(82) 

 

Villax  50 ft.
Korcsák 4 24
Bayer(83) 

szivar

7
Görgei Cornel fogkefe 50
Kempelen máj. 6-n 100 ft.
Görgei Cornél 300
Super(84) 

[?]

10
dto 100
Kempelen máj. 20-n 100
Kempelen 26-n 50
Leffter 50
Károlyna[k] Kempel[en] 5
Kempelen 5
dto. fiacre 10
28-n Kempelen 100
dto. Kempelen 5
Kempelen páholyok 100
Kölcsönök
Swartz(85)
Hannenheim (nyugta) 40
Bakody dto. 22
Vittenberg futár (nyugta) 10
Taund 10
Villax 10
Soupper 100
Gnaedige(86) 50
Majer Káplár  10
Armin (Kemp.)(87) 35
Kelcz költsége 10
összes 92(88) 

 

azaz kilencvenkét forint pengőben T. Duka 
[A következő oldalon a feljegyzések többsége ceruzás, erősen elmosódott, a nevek emellett át vannak húzva]
Kölcsönök
Kemp[elen] május 5-n
40 ft + 5 + 2
Bakody [?]
5 C[onventions] + 11 fr.
?
5
?
10 + 2
Bayer szivar, arckép [?]
3
23
Pista bandage(89) 

48. sz., Schwartz 

2
48
vacsora
1
36
Pálkövi
20
Bakody
5
? máj. 14.
25
?
30
?
20, dto. 20 = 40
Hannenheim
1
?
20
? máj. 10
? máj. 10
Vittenberg futár
10
Kempel[en]
15 ft.
5
dto.
22 ft.
20 xr.
dto
100
Bestätige den Empfang(90)
Kempelen R[i]tt[mei]ster
Lumniczer(91) 

előfogat

1
Taund
10
Villax
10
Soupper
100
Gnaed[ige]
50
Majer Káplár
10
Kelcz számadásra
10
 
 
 

Levéltári rövidítések

1848—49. HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc iratai.

Görgey-lt. MOL P 295. A Görgey-család levéltára Görgei Artúr gyjtemény.

HL Hadtörténelmi Levéltár (Budapest)

HM Ált. MOL H 75. Hadügyminisztérium Általános iratok

MOL Magyar Országos Levéltár (Budapest)

1.

1. A forrásközlemény az OTKA F 013416. kódszámú, Görgei Artúr 1848—49-es iratainak összegyjtését célzó pályázati támogatásával készült.

2.

2. A nyugtát másolatban és átiratban közli Kacziány Géza: Görgeiről második könyvem. Budapest, é. n. [1936.] 2. és 43. A Görgey által kapott pénzekre lásd Görgey Artúr: Életem és mködésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. S. a. r. Katona Tamás. Budapest, 1988. II. k. 437., 490—492.

3.

3. HL 1848—1849. 51/39. 387—430. f.

4.

4. Az illetményekre lásd Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848—49-ben. Budapest, é. n. II. k. 61—67.

5.

5. Közli őket Jakab Elek: Bem tábornok irataiból. Hazánk. Szerkesztette Abafi Lajos. I. k. 1884. 255—257.

6.

6. Soupper Sándor (1824—1879), kilépett cs. kir. hadnagy, a szabadságharcban honvéd vezérkari őrnagy. Várfogságot szenved, 1850-ben szabadul. Életrajzát lásd Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848—49. 2. kiadás. Budapest, 1987. 295. (a továbbiakban: Bona 1987.)

7.

7. Görgey István (1825—1912), Görgei Artúr öccse, ügyvéd, honvédszázados, a július 2-i csatában az 51. honvédzászlóalj parancsnoka. Besorozzák. Életrajzát lásd Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest, 1988. 236. (a továbbiakban: Bona 1988.)

8.

8. Duka Tivadar (1825—1908), ügyvéd, 1848-ban a pénzügyminisztérium fogalmazója, novembertől hadnagy, parancsőrtiszt, január 9-től főhadnagy, június 26-tól honvéd százados Görgei oldalán. Emigrál, angol katonaorvos lesz. őrnagyként nyugalmazzák. Életrajzát lásd Bona 1988. 184—185.

9.

9. Valószínleg lónév.

10.

10. Az Emmerling (korábban István Főherceg) fogadóban volt Csány László kormánybiztos szállása. Ma V. ker. Akadémia u. 1. Görgei főhadiszállása az Angol Királyné fogadóban volt. Ma V. ker. Vigadó tér 1.

11.

11. Magyarád

12. 12. Léván Görgei szállása az ún. Benkő-házban volt. Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. I—III. k. Budapest, 1885—1888. I. 152. (a továbbiakban: Görgey István)

13.

13. borravaló

14.

14. Besztercebányán Görgei szállása a püspöki palotában volt. Dr. Zipser Keresztély András naplója 1848. november 14—1850. január 7-ig. In: Jurkovich Emil: Történeti tárczák. Besztercebánya, 1910. 97.

15.

15. Birsy József (1816—1888), cs. kir. főhadnagy a 33. (Gyulay) gyalogezred 3. zászlóaljában, október 15-től honvéd százados, november végétől Görgei segédtisztje, február 14-től őrnagy, március 7-től a 60. (Wasa) gyalogezred 1. zászlóaljának parancsnoka. Világosnál kapitulál. Várfogságot szenved. Életrajzát lásd Bona 1987. 113—114.

16.

16. Görgei szlovák inasa

17.

17. Liptószentmiklós

18.

18. Talán Tóth József őrmesterről van szó, aki 1849. január 22-től hadnagy, március 8-tól főhadnagy, április 17-től százados volt a feldunai, majd VII. hadtest vezérkaránál. Életrajzát lásd Bona 1988. 612. A másik lehetséges személy Thot Antal (1824—?), cs. kir. hadnagy volt, akit december 12-én főhadnagyi rangban áthelyeztek a feldunai hadtest törzséhez. A szabadságharcban honvéd vezérkari százados volt, várfogságot szenvedett, 1854-ben szabadult. Életrajzát lásd Bona 1988. 604.

19.

19. pótdíj

20.

20. Itt valószínleg nem Görgey Istvánról van szó, mert ő ezekben a napokban Guyon Richárd ezredes déli hadoszlopánál tartózkodott, s éppen kanyarós beteg volt. Görgey István I. 175—182.

21.

21. Duka Tivadar szerint Görgei február 1—3. között Vihodnán ínlázban feküdt. Hermann Róbert: Duka Tivadar visszaemlékezése. Fons, 1997/2. 170.

22.

22. Csütörtökhely

23.

23. Görgei 1849. február 4-én kiáltványt intézett a Szepesség lakosságához, s ebben semlegességre, a nemzetiségi és vallási gylölködés elkerülésére szólította fel őket. Magyar fordításban közli Görgey István I. 188—189.

24.

24. Bizonytalan az olvasat. Február 5-én Lőcsén bállal ünnepelték meg Görgei születésnapját. A bál közben érkezett a hír a branyiszkói hágó bevételéről, s ezt követően a tisztek azon módon lakk-topánban és báli kesztyben" indultak meg a Branyiszkó felé. Görgey István I. 192—193.

25.

25. Helyesen: 562

26.

26. Helyesen: Pfeffermünze, azaz borsmenta.

27.

27. Tomsits István, parancsőrtiszt, főhadnagy (százados?), talán azonos azzal a Tomsits Istvánnal (1826?—1883), aki a kiegyezés után kataszteri felmérési felügyelő volt. Életrajzát lásd Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIV. k. Budapest, 1914. 297. hasáb.

28.

28. Helyesen 647 ft. 44 krajcár. (Az összeadásnál az áthozatban szereplő 46 krajcárt nem adták össze, s a krajcárok összeadásából e nélkül származó 4 forint 58 krajcár helyett 2 forint 58 krajcárral számoltak.)

29.

29. Mednyánszky Cézár, báró (1824—1857), lelkész, 1849. január 5-én Vácott csatlakozik a feldunai hadtesthez, tábori lelkész, majd a hadügyminisztérium hadlelkész osztályának vezetője. Emigrál, öngyilkos lesz. Életrajzát lásd Báró Mednyánszky Cézár az 1848/49. évi honvéd-hadsereg főpapjának emlékezései és vallomásai az emigrációból. Angolból fordította, és kiegészítésekkel ellátta. Dr. Óvári-Avary Károly. Budapest, 1930.; Zakar Péter: Egy forradalmár pap Görgei táborában. AETAS, 1992/1—2. 136—149.

30.

30. előfogatot

31.

31. Villáx István (1826—1861 után), ügyvéd, nemzetőr őrmester, 1848. december 28-tól honvéd hadnagy és segédtiszt Görgei mellett, 1849. január 9-től főhadnagy, majd százados, a feldunai hadsereg vezérkaránál. Besorozzák, 1854—1859 között hadnagy a cs. kir. hadseregben. Életrajzát lásd Bona 1988. 646. és 782.

32.

32. Helyesen: 844

33.

33. Unterschill, Karl. Azonos Franz Weisszel, Franz Messenhauser segédtisztjével, a VII. hadtestben szolgáló két századnyi német légió parancsnokával, aki honvéd századosként emigrált, 1861—1862-ben az amerikai polgárháborúban a 61. virginiai gyalogezredben, az északi hadseregben szolgált. Életrajzát lásd Bona 1988. 658.

34.

34. Ez valószínleg Görgei dátum nélküli, február 17—18. körül Kassa város lakosaihoz intézett kiáltványa lehetett, amelyben bejelentette, hogy a feldunai hadtest elhagyja Kassát. Fényképmásolatban közli Hermann Róbert: Ez volt az év! Csudáknak éve!" Az 1848—1849 évi forradalom és szabadságharc dokumentumai Dobák Géza gyjteményéből. Budapest, 1994. Mellékletek.

35.

35. Zihrer, Josef (1810—?), cs. kir. főhadnagy a 39. (Dom Miguel) gyalogezred 3. zászlóaljában. 1848. október 19-től a 39. honvédzászlóalj századosa, 1849. január 16-tól a 60. (Wasa) gyalogezred 1. zászlóaljának őrnagya. Március 7-től betegszabadságon van, a szabadságharc végén a hadügyminisztérium táborkari osztályán szolgál. Várfogságot szenved, 1856-ban kegyelmet kap. Életrajzát lásd Bona 1987. 341—342.

36.

36. Duka és a pénztár ezekben a napokban némi késéssel követte Görgeit. A tábornok 23-án már Mezőkeresztesen volt. Görgey István I. 245—246.

37.

37. ti. a hónap végéig

38.

38. Neulinger, Gustaw Adolf (1816—?), kilépett cs. kir tiszt, 1848 júniusában önkéntes a Lo Presti szabadcsapatban, majd a 13. (Hunyadi) huszárezredben, 1849. jan. 16-tól százados, parancsőrtiszt a feldunai hadtestnél, márciustól újoncozási és pótlovazási felügyelő Miskolcon. Életrajzát lásd Bona 1988. 438.

39.

39. Mezőkeresztesen

40.

40. burnót (tubák)

41.

41. A VII. hadtest március 8—9-én tette át főhadiszállását Egyekre. MOL Görgey-lt. b/29. fasc. Az 1848/9. évi magyar feldunai", utóbb VII-ik hadtest (Móga, Görgei Arthur, Gáspár, s utoljára Pöltenberg tábornokok) eredeti elnöki levelező-jegyzőkönyve. No. 8.

42.

42. A VII. hadtest március 11-én tette át főhadiszállását Polgárra. HL 1848—49. 16/595. Másolat. MOL Görgey-lt. b/35. fasc. Az 1848—49. magyar feldunai, utóbb VII-ik hadtest (Görgei Artúr, Gáspár, Pöltenberg tábornokok) eredeti hadparancs jegyzőkönyve. Dispositions Protokoll No. 411.

43.

43. Aulich Lajos (1793—1849), cs. kir. alezredes a 2. (Sándor) gyalogezredben, ezredes, hadosztályparancsnok a feldunai hadseregben, 1849 márciusától vezérőrnagy, a II. hadtest parancsnoka, július 14-től a Szemere-kormány hadügyminisztere. Az aradi vértanúk egyike. Életrajzát lásd Bona 1987. 95—96.; Az aradi vértanúk. Szerkesztette Katona Tamás. Budapest, 1979. I. k. 29—30.

44.

44. Valószínleg ez a futár hozta Aulich március 9-én Tiszafüreden kelt jelentését. Ennek kivonatát ismerjük: Jelentés a helyreállítandó valki átkelőhíddal kapcsolatban tett felderítésről. — Kérdés, hogy a 7. hadtest lőszertartalékja nem kap-e további rendeletet?" MOL Görgey-lt. b/31. fasc. Az 1848/9. magyar feldunai, utóbb VII-ik hadtest (Móga, Görgei Artúr, Gáspár, Pöltenberg tábornokok) eredeti igtatókönyve [sic!]. No. 654. Iktatva márc. 11-én.

45.

45. Az iratok tanúsága szerint Görgei ezen a napon egy jelentést küldött Vetter Antal fővezérnek és hármat Mészáros Lázár hadügyminiszternek Debrecenbe. Az előbbit kivonatos magyar fordításban közli Görgey István II. 41. Az utóbbiakat lásd MOL HM Ált. 1849: 6536—6537., 6843.

46.

46. Helyesen: 2113, a NB-vel jelölt tétel valószínleg utólag került az oldalra, s így kimaradt az összeadásból.

47.

47. ti. lovaglónadrágra való bőr

48.

48. Március 19-től Duka és a pénztár megint Görgei főhadiszállásától távol tartózkodott. Görgei főhadiszállása március 19-én Vattán, 20-án Mezőkövesden, 21-én Dormándon, 22—29-én Kerecsenden, 30-án Halmajon, 31-én Gyöngyösön volt.

49.

49. Kiss Kálmán (23 éves, római katolikus, nőtlen, Sáros megyei, orli születés), zempléni önkéntes lovas nemzetőr hadnagyot. Klapka még 1849 januárjában futárként küldte Görgeihez, de útközben Sáros megyében Semsey Vilmos szolgabíró letartóztatta, majd rögtönítélő bíróság által halálra ítélte. Kis megszökött a fogságból, de mintegy 4000 pengő forint érték készpénze, két lova, szekere és minden ruhája Semsey és Medveczky által elkoboztatott. Kiss kártérítést kért az OHB-tól, s az március 3-án utasította Szemere Bertalan főkormánybiztost, hogy mihelyt a harcviszonyok változtával Sáros megye az ellenségtől megtisztul, az érdeklett panaszt szigorúan megvizsgálni s a folyamodó kárának megtérítéséről intézkedni szíveskedjék." Kiss Kálmán 1849. március 10-én Szentmihályon egy Görgei nevében, Klempai Vilmos névre kiállított, általa hamisított nyílt rendelettel megjelent a Dessewffy grófi család tiszttartójánál, és 2000 forint hadisarcot követelt tőle. Amikor a tiszttartó ennek kiszolgáltatására nem volt hajlandó, azzal fenyegette meg, hogy a 4. (Sándor) huszárezred 300 emberével tér vissza, s 10 000 forintnyi kárt okoz velük. A helység elöljárói gyanúsnak tartották viselkedését, ezért Szeremlei Györgynek, a szabolcsi szabadcsapat főhadnagyának közremködésével elfogták és Polgárra akarták kísértetni. Kiss ezután szökni próbált, de elfogták, s átadták a katonai hatóságnak. Vallomásában elmondta, hogy Sáros megyében szenvedett kárát akarta pótolni a schwarzgelb" Dessewffy birtokán. Folyó évi febr. 22-én Miskolcon voltam Görgei tábornok úrnál és kértem tőle Sáros megyei káromra nézve kártalanítást. ő engem a Honvédelmi Bizottmányhoz utasított, melynek panaszomat előadjam, és melytől ügyem eldöntését várjam. Erre azt feleltem, ha ezt tudom, hogy ily úton kaphatom csak meg káromat, még akkor, midőn Sárosba egy szakasz huszárral a tábornok úrtól fentebb említett két Semsey és Medveczki elfogatására kiküldettem, magamat a Semseyk jószágából önhatalmilag kártalanítottam volna. Erre a tábornok úr azt felelte, hogy jó volt nem tenni, mert olyan tettesre főbelövés a büntetés." A Gózon Lajos őrnagy vezette hadbíróság Kiss Kálmánt kötél általi halálra ítélte, ezt Poeltenberg ezredes kegyelem útján főbelövésre változtatta. Görgei megerősítette az ítéletet, s azt március 13-án reggel 5 órakor végrehajtották. MOL H 2. OHB-iratok 1849: 2771., HL 1848—49. 20/501, a—e. — Az esetet némileg eltorzítva leírja Görgey István II. 39—41. Szerinte az illető (nem nevezi meg Kisst) kormánybiztosnak adta ki magát, s egyszer már Sáros vármegyében hasonló önkényeskedései miatt elfogták, de akkor Görgei szabadon engedte, azzal, hogy még egyszer ne kerüljön a kezébe.

50.

50. Kempelen Károly (?—1857?), a Hunyadi-szabadcsapat lovasságának hadnagy, majd főhadnagy az ebből szervezett 13. (Hunyadi) huszárezrednél, 1849. februárjától al-, március 12-től főszázados, Görgei segédtisztje. Besorozzák. Életrajzát lásd Bona 1988. 307.

51.

51. Tollhiba 31 helyett.

52.

52. zsold

53.

53. Helyesen: 2847 ft. 23 krajcár. Az összeadási hiba az áttételnél szereplő tollhibából fakad.

54.

54. Ez már április 7-én lehetett.

55.

55. parancsőr(tiszt)

56.

56. Nincs összeg.

57.

57. Meschede (Meséde), Johann (1804—?), cs. kir. alszázados, 1848 októbertől főszázados, 1849. január 1-től őrnagy, a 60. (Wasa) gyalogezred 1. zászlóaljának parancsnoka. Április végétől lévai kórház- és térparancsnok. Komáromban kapitulál. Életrajzát lásd Bona 1987. 235.

58.

58. Hankovics György (1812—?), szolgabíró, 1848 szeptemberétől nemzetőr-, novembertől honvéd százados, 1849. április 12-től a feldunai hadsereg hadbiztosa, május 25-től őrnagy, május—júniusban a tábori vésztörvényszék elnöke. Besorozzák, de mint alkalmatlant elbocsátják. 1852-ben várfogságra ítélik, 1856-ban szabadul. Életrajzát lásd Bona 1987. 168—169.

59.

59. Benkő Rudolf (1824—1897), cs. kir. főhadnagy, a szabadságharcban honvéd vezérkari őrnagy, várfogságot szenved, 1856-ban szabadul. Életrajzát lásd Bona 1987. 106—107.

60.

60. Andrássy Gyula, id., gróf (1823—1890), liberális politikus, 1847—48-ban Zemplén vármegye országgylési követe, 1848—49-ben főispánja, honvéd ezredes, a Szemere-kormány konstantinápolyi megbízottja. Emigrál. 1858-ban hazatér, 1867-től magyar miniszterelnök, 1871-től a Monarchia közös külügyminisztere. — Andrássy ekkor parancsőrtisztként szolgált Görgei mellett.

61.

61. Valószínleg a szivar márkájáról, és nem névről van szó.

62.

62. Lisznyay (Damó) Kálmán (1823—1863), költő, a Tizek Társaságának tagja, Petőfi barátja, 1848 októberétől 1849 februárjáig Erdélyben harcol, 1849. március 14-től a VII. hadtest tábori történetírója.

63.

63. A 3. (Ferdinand d'Este) huszárezred a III. hadtestben szolgált.

64.

64. Görgei főhadiszállása 1849. május 6-ig a Városmajor melletti Remete-fogadóban volt. Ekkor az ellenség felfedezte ezt, s ezért a főhadiszállást dél körül áthelyezték a hátrébb lévő Laszlovszky-majorba (ma XII. ker. Zugligeti út 58.) Budavár bevételének emlékezete 1849. Szerkesztette Katona Tamás. S. a. r. Hermann Róbert, Pelyach István és Tirts Tamás. Budapest, 1989. 89. és 566.

65.

65. Kászonyi József (1810—1888), cs. kir. őrnagy, 1848. október 20-tól honvéd alezredes a 3. (Ferdinand d'Este) huszárezredben. 1849. január 23-tól ezredes, ezred- és dandárparancsnok a bácskai hadosztálynál, majd a III. hadtestben. Április 30-tól a hadtest lovashadosztályának parancsnoka, június 20-tól a II. hadtest parancsnoka. Komáromi kapituláns, emigrál. Életrajzát lásd Bona 1987. 193.

66.

66. Molnár Ferdinánd (1802—1869), kilépett cs. kir. hadnagy, 1848. június 19-től a 3. honvédzászlóalj főhadnagya, szeptember 15-től százados, novembertől őrnagy, 1849. március 22-től alezredes, Vetter, majd Görgei szárnysegéde, június 28-tól honvéd ezredes, a hadügyminisztérium elnöki osztályának vezetője. Várfogságot szenved. Életrajzát lásd Bona 1987. 244.

67.

67. Lefter László (1802—?), volt cs. kir. hadapród, legmagasabb rangja honvéd százados Görgei táborkari irodáján. Életrajzát lásd Bona 1988. 368.

68.

68. Helyesen: 7970, de az egyik 100 forintos tételt (Kempelen) már az összeadás után írták be az oldalra.

69.

69. Helyesen: 32.

70.

70. Törökszentmiklós

71.

71. Kisújszállás

72.

72. Helyesen: 7.

73.

73. Görgei június 3-án még Debrecenben volt, s csak ezen a napon indult vissza Pestre. Görgey István II. 395. és Irmédi-Molnár László: Felsőszopori Tóth Ágoston honvédezredes, a XIX. századbeli magyar térképezés úttörőjének élete és mködése. A Térképészeti Közlöny 8. számú különfüzete. Budapest, 1938. 116.

74.

74. Görgei 1849. június 5—6-án járt Győrben, hogy a nyári hadjárat haditervét Klapka György vezérőrnaggyal, Komárom erődje és a Duna jobbparti erők parancsnokával egyeztesse. Az egykorú feljegyzés szerint a Fehér Bárány vendéglőben szállt meg, s 6-án reggel 3-kor utazott Komáromba. Lengyel Alfréd: Győr 1848/49-es eseményei egy ismeretlen napló tükrében. Arrabona, 1961/3. 137. Klapka tévesen azt írja, hogy június 7-e után találkoztak Győrben. Memoiren von Klapka Georg April bis Oktober 1849. Leipzig, 1850. 58.; Klapka György: Emlékeimből. S. a. r. Katona Tamás. Budapest, 1986. 148.

75.

75. Görgey Kornél (1819—1897), Görgei Artúr unokatestvére, cs. kir. százados a 9. (Miklós) huszárezredben, november 26-tól őrnagy, dandárparancsnok, április 12-től a feldunai hadsereg törzsénél szolgál, július 20-tól honvéd alezredes. Várfogságot szenved. Életrajzát lásd Bona 1987. 163.

76.

76. Zuber Antal (1816—1908), kilépett nemesi testőr, honvéd alezredes, a feldunai hadtest tábori térparancsnoka, 1849. június 16-tól a hadügyminisztérium rendőrségi és térparancsnoksági osztályának főnöke. Várfogságot szenved. Életrajzát lásd Bona 1987. 343—344.

77.

77. Valószínleg Asbóth Sándor (1810—1868), mérnök, 1848. december 9-től honvéd mérnökkari százados, április 20-tól őrnagy, június 12-től a kormányzóelnöki hivatal katonai irodáján vezetője, július 16-tól alezredes. Emigrál, az amerikai polgárháborúban dandártábornok, majd címzetes vezérőrnagy. Életrajzát lásd Bona 1987. 94. és Bona Gábor: Az 1848/49-es honvédhadsereg Zala megyei születés tisztjei. In: A szabadságharc zalai honvédei 1848—1849. Szerkesztette Molnár András. Zalaegerszeg, 1992. 10—11.

78.

78. Hruby Gyula (1826—1849), cs. kir. hadnagy, 1848. októbertől főhadnagy a 3. (Ferdinand d'Este) huszárezredben, 1849. január 9-től al-, január 15-től főszázados, Görgei parancsőrtisztje. Haynau 1849. augusztus 20-án Temesvárott kivégezteti. Életrajzát lásd Bona 1988. 273.

79.

79. Nyilvánvalóan nem Albert Ignácról (Anzelm) (1819—1893) van szó, mert ő ekkor még csak százados volt, s Kmety György ezredes június 13-án javasolta őrnagyi kinevezését. A névazonosság, illetve hasonlóság alapján szóba jöhetne Franz Albrecht főhadbiztos (1799—?), de neki nem volt katonai rangja; Albrecht Frigyes Vilmos (1823—?), de ő ekkor már alezredes volt, végül Albrich Károly őrnagy, (1812—?), aki május végétől szolgálaton kívül volt. A legvalószínbb közülük Albrecht Frigyes Vilmos személye. Életrajzát lásd Bona 1987. 89.

80.

80. Bakody Tivadar (József) (1825—1911), orvos, 1848. szeptembertől a világosi fegyverletételig parancsőrtiszt Görgei mellett, előbb hadnagyi, 1849. január 20-tól főhadnagyi, majd századosi rangban. Életrajzát lásd Bona 1988. 86.

81.

81. Hannenheim János (József) (1831—?), cs. kir. hadfi a 4. (Sándor) huszárezredben, 1848. október 4-től hadnagy, december 23-tól főhadnagy, 1849. február 9-től alszázados. A nyári hadjáratban Görgei parancsőrtisztje. Besorozzák, cs. kir. vezérőrnagyi rangig emelkedik. Életrajzát lásd Bona 1988. 251.

82.

82. Helyesen. 627.

83.

83. Bayer József Ágost (1821—1864), kilépett cs. kir. hadnagy, 1848. szeptember 20-tól honvéd vezérkari főhadnagy, október 20-tól százados, november 18-tól őragy, 1849. január 15-től alezredes, a feldunai hadtest vezérkari főnöke, április 17-től ezredes, a feldunai hadtest vezérkari főnöke. Várfogságot szenved. Életrajzát lásd Bona 1987. 100—101. és Villányi András: Bayer ezredes. Budapest, 1937.

84.

84. Lásd a 6. jegyzetet

85.

85. ceruzával

86.

86. kegyelmes [asszony] — valószínleg Görgei felesége

87.

87. Görgey Ármin (1812—1877), Görgei Artúr bátyja, kilépett cs. kir. hadnagy, honvéd őrnagy, különítményparancsnok, majd alezredes, a feldunai hadsereg vezérkari főnöke. Várfogságot szenved. Életrajzát lásd Bona 1987. 162. — A Kemp. valószínleg Kempelen rövidítése.

88.

88. Az összeadásban csak a tintával írott, s át nem húzott sorok szerepelnek.

89.

89. kötés

90.

90. Az átvételt tanúsítom.

91.

91. Lumniczer Sándor (1821—1892), orvos, 1848 augusztus végétől honvéd fő-, 1849. februártól a feldunai hadtest törzsorvosa, június 1-től a hadügyminisztérium egészségügyi osztályának vezetője. Életrajzát lásd Zétény Győző[—Antall Lajos]: A magyar szabadságharc honvédorvosai. Budapest, 1948. 167—168.


vissza