2003/8.

Tudós fórum

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2003

FELTERJESZTÉSI FELHÍVÁS

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, az érdekvédelmi szervezetek vezetőit, illetve tisztségviselőit és a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy az évente átadásra kerülő belföldi GÁBOR DÉNES-DÍJ-ra terjesszék fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív szellemű szakembereket, akik:

• kiemelkedő műszaki-szellemi tevékenységet folytatnak,

• jelentős szellemi alkotást hoztak létre,

• személyes közreműködésükkel nagyon jelentős mértékben járulnak hozzá intézményük innovációs tevékenységéhez,

• a környezet védelme területén kimagasló eredményt értek el.

A felterjesztés megkívánt tartalma:

I. Adatlap: A jelölt neve (asszonyoknál leánykori név is); szül. hely, év, hó, nap; pontos lakcím (irányítószámmal) és telefon; munkahely neve, címe, telefonszáma, munkahelyi beosztás; a felterjesztő (jelölő) személy neve, beosztása, telefonszáma; a felterjesztő szervezet neve, címe; a felterjesztés ügyintézőjének (ha nem azonos a jelölővel) neve, címe, telefonszáma; az ajánlók neve, munkahelye, beosztása, levelezési címe, telefonja.

II. Jelölés: A felterjesztés (jelölés) indoklása, a felterjesztő aláírásával, (legfeljebb 3 A4-es gépelt oldal terjedelemben).

Mellékletek (1.) A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése; (2.) Az indoklásban hivatkozott alkotás(ok) illetve szakmai eredmények listája (a jelentős találmányokról, szabadalmakról, egyéb jogi védettséget élvező teljesítményekről, hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektekről vagy nemzetközileg is magasan idézett tanulmányokról, cikkekről); (3.) Két, a jelölt szakmájában országosan elismert, tekintélyes szakembernek a jelölt kitüntetését támogató, legfeljebb 1-1 oldal terjedelmű ajánlólevele.

Egyéb: a felterjesztő (jelölő) személy részére megcímzett és felbélyegzett 2 darab kisméretű válaszboríték.

Az adatlapot, a jelölést és a mellékleteket tartalmazó felterjesztéseket összefűzve, a NOVOFER Alapítvány címére (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) 1 eredeti és 2 másolati példányban kell megküldeni. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot vagy ajánlóleveleket nem tartalmazó) felterjesztéseket a Kuratórium formai okból, további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A CD-n vagy floppylemezen is benyújtott felterjesztéseket a Kuratórium köszönettel veszi.

Az adatlap a www.novofer.hu internet címről letölthető, vagy kérésre faxon továbbítjuk! Beküldési vagy postára adási határidő 2003. október 10. Eredményhirdetés és díjátadás: 2003. december közepe.

A postán beérkezett felterjesztések átvételéről a felterjesztők, az elbírálás eredményéről a felterjesztők; a kitüntetést elnyerők esetén a felterjesztők, az ajánlók és a díjazottak közvetlen értesítést is kapnak. A kitüntetettek személyét, a kitüntetés indoklását a díjátadást követően, a szaksajtó segítségével is nyilvánosságra hozzuk.

További felvilágosítást ad Kosztolányi Tamás titkár (fax: 1/319-8916; tel: 1/319-8913/21; e-mail: alapitvany@novofer.hu)


<-- Vissza az 2003/8. szám tartalomjegyzékére