2003/4.

Tudós fórum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére,
illetve azok támogatására (részletek)

A megállapodás elvei

• A KvVM környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi kutatás-fejlesztési tevékenységében számít arra a magas színvonalú szellemi-szakmai tudományos háttérre, amelyet az MTA és intézményhálózata képvisel. A megállapodás egyrészt lehetővé teszi a tárca számára, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységét minőségileg magasabb szinten lássa el, másrészt fokozhatja az akadémiai kutatóhálózat tevékenységének hatékonyságát.

• A KöM (jelenleg KvVM) és az MTA között 2000. 05. 31-én kötött hároméves együttműködési megállapodás eredményeinek átfogó értékelésére és lezárására 2003 szeptemberében kerül sor. Az eddigi kutatási részeredmények alapján megállapítható, hogy a kutatások jelentős mértékben hozzá fognak járulni Magyarország környezeti és természeti értékeinek megőrzéséhez, a környezet- és természetvédelem feladatainak megoldásához. A 2000-2002. évi együttműködés eredményeinek függvényében a tárca forrást biztosít a perspektivikusnak ítélt kutatási témák folytatásához.

A megállapodás tartalma

• Az együttműködés tervezett időtartama három költségvetési év (2003-2005), amely az eredmények értékelése alapján közös határozattal meghosszabbítható.

• A KvVM a megállapodás keretében az átadott feladatok ellátásával összefüggő kiadások finanszírozására 100 millió Ft/év forrást biztosít az alábbi átfogó, nagy ívű kutatások támogatására:

a. Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékelése, metodikai kimunkálása, módszertani fejlesztési javaslatok kidolgozása;

b. A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása, az EU vízügyi keret-irányelv hazai végrehajtásának elősegítése;

c. A globális éghajlat-változást kiváltó természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok elemzése és a klímaváltozással összefüggő lehetséges hazai hatások, illetve beavatkozások vizsgálata, különös tekintettel a természeti környezetre illetve a természeti erőforrásokra, valamint a vízkárelhárításra.

• A jelen megállapodás Függelékében a fenti témákra részletesebb javaslatok kerültek kidolgozásra, amelyek tartalmazzák a kutatás célját, a megvalósítás módját és a forrásigényt.

A végrehajtás mechanizmusa

• A megállapodás szerinti kutatási projektek jóváhagyását, azok teljesítésének igazolását és pénzügyi finanszírozását a KvVM, a kutató-munka koordinálását pedig az MTA (együttműködve a KvVM kapcsolattartó személyével közösen) végzi. A kutatásban az MTA intézményhálózatához tartozó kutatóhelyeken kívül más intézmények is részt vehetnek.

• A kutatási program megvalósításában kapcsolattartó személyek: a KvVM részéről: Ligetiné Nechay Erzsébet szakmai főtanácsadó, az MTA részéről: Dr. Teplán István elnöki tanácsadó.

Budapest, 2003. február

Dr. Kóródi Mária

miniszter

Dr. Vizi E. Szilveszter

elnök


<-- Vissza az 2003/4. szám tartalomjegyzékére