2003/4.

Tudós fórum

PROFESSZOROK AZ EURÓPAI MAGYARORSZÁGÉRT:
ÚJ TÁRSADALMI SZERVEZET MAGYARORSZÁG JÖVŐJÉÉRT

"2003. március 11-én - különböző tudományágak képviselői és művelői elhatározásából - megalakult a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület. A társadalmi szervezet célja, hogy a magyar nemzeti értékek és érdekek érvényesítését segítse az integrálódó európai térség keretei között, egyben szerepet vállaljon a humánus európai szemlélet széleskörű hazai elterjedésének elősegítésében.

Az egyesület interdiszciplináris szellemi műhely kereteiben törekszik a közgondolkodás, a közvélemény pozitív befolyásolására, integrálva azokat a nézeteket, amelyek Magyarország jövőjét az értékközösség, a béke, biztonság és stabilitás, a jólét megteremtésével, a szolidaritás elvének érvényesítésével, az egyenlő esélyek, egyenlő versenyfeltételek megteremtésével és az életminőség javításával tekintik megvalósíthatónak.

Feladatának tekinti, hogy a fontos társadalmi problémák megoldására konszenzusra épülő alternatívákat dolgozzon ki, és segítse azoknak a gondolatoknak a valóra váltását, amelyek Magyarország jövőjét tekintve pozitív tartalmat hordoznak.

Az egyesület munkája szervesen illeszkedik és hasznosan járul hozzá ahhoz a tevékenységhez, amely ma és az elkövetkező években, évtizedekben a magyar társadalom vezető értelmiségére hárul.

Az egyesület képviselőit fogadta a magyar Országgyűlés elnöke. Dr. Szili Katalin egyetértett a célkitűzésekkel és tevékenységgel, és támogatásáról biztosította a kezdeményezést.

Az alakuló ülés alkalmával a jelenlévők nyilatkozatot fogadtak el, amelyben kinyilvánították felelős elkötelezettségüket Magyarország európai uniós csatlakozása és azon nagy cél megvalósítása mellett, hogy a csatlakozás utáni Magyarország és polgárai megtalálják és megállják helyüket az európai népek közösségében.

Az egyesület megválasztotta tisztségviselőit. Társelnökök: Demetrovics János akadémikus, Koncz István, Mihályi Péter, Ranschburg Jenő professzorok. Főtitkár: Bodó Miklós professzor.

Az egyesület elérhetősége:
1443 Budapest, Pf. 145. e-mail: m.bodo@chello.hu


<-- Vissza az 2003/4. szám tartalomjegyzékére