2002/7.

Könyvszemle

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvkiállítása

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kolozsvár után 2001 végén Budapesten rendezte meg 1991 és 2001 közötti könyveinek kiállítását. Tíz év gazdag könyvterméséről van szó, amelyben nemcsak az erdélyi történelemre vonatkozó írásokat találhatjuk meg, hanem olyan kiadványokat is, amelyek sorozatokban, vagy azon kívül kiterjednek más tudományágakra.

Az első és legfontosabb folyóirat az Erdélyi Múzeum, egymást követő köteteinek első darabját 1991-ben nyomták. A folyóirat havonta jelenik meg, minden tudomány ággal foglalkozik, és csak sajnálni lehet, hogy nincs szélesebb olvasóközönsége, pedig néhány könyvesboltban nálunk is megtalálhatók példányai. Az Erdélyi Múzeum mellett megjelent a Múzeumi Füzetek, az Erdélyi Tudományos Füzetek, az Erdélyi Történelmi Adatok, az Orvostudományi Értesítők, továbbá olyan fiataloknak szóló munkák is, mint a Collegium Biologicum, a Collegium Geologicum és a Collegium Geographicum, a Matlap vagy a Fiatal Műszakiak füzetei. Érdemes felfigyelni ez utóbbi kiadványokra, hiszen bizonyítják az erdélyi tudományos utánpótlás lehetőségeit.

A kiadványok közül kiemelkedik Szabó T. Attila Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárának, a Székely Oklevéltár-nak a további megjelentetése, Kelemen Lajos Művészettörténeti Tanulmányai, a György Lajos és Nagy Géza tevékenységéről szóló kötetek.

A bibliográfiák sorából megemlítendő A romániai magyar könyvkiadás 1944 és 1953., a Magyar Könyvtermelés Romániában és a Romániai Magyar Sajtó 1989 után.

Ami a történelmet illeti, nyomon követhetjük Erdély egész múltját. Kezdjük az Erdély a keresztény magyar királyságban című gyűjteményes munkával, majd középkori és újkori történetével, köztük oktatási és a nyelvművelést szolgáló kiadványokkal, a Széchenyi Istvánra és Kossuth Lajosra emlékező munkákkal, de megtaláljuk a mai erdélyi szerzőktől, a Jakó Zsigmondról és Imreh Istvánról szóló gyűjteményes köteteket is.

Más tudományterületről is megjelent néhány munka, például a szecessziós drámáról, vagy a dialógusról és a retorikáról, a porkohászatról, a kolozsvári repülőmodellezésről, a termodinamikáról, a mikroszkópos növényszervezettanról, a műszeres analitikai kémiáról, a számítástechnikáról, az erdélyi magyar orvosokról, a klinikai endokrinológiáról, a kárpáti barnamedvéről vagy a régi erdélyi almákról.

Szükségesnek tartottam bemutatni e könyvkiállítást, amely annak jele, hogy az erdélyi magyar tudományosság képviselői sokéves hallgatás után újból megjelennek a magyar könyvpiacon. Reméljük, hogy sikeres lesz bemutatkozásuk. (Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványai 1991-2001. Kolozsvár, 2001.)

Köpeczi Béla

az MTA r. tagja, egy. tanár (ELTE)


<-- Vissza az 2002/7. szám tartalomjegyzékére