2000/12.

Könyvszemle

FULLERÉNKÉMIAI KALANDOZÁSOK

A C60 molekula - szerencsénkre - változatlanul hatalmában tartja a tudós-szerzőt, és miközben követjük útját, a kalandozások során nem csak ismereteink bővülnek a felfedező ember járta új területeken, hanem emlékező szavai helyettünk is beszélnek.

A művet elsősorban azoknak a fiataloknak ajánlom, akik hivatottnak érzik magukat a fullerénkémiai kutatások folytatására. Az ifjú olvasók felfedezik majd a szénszférák zenéjét hallgatva, hogy ismét van olyan terület a tudományban, ahol a magyarok - köztük a mű szerzője is - jelentőset alkottak.

Nagy érdeklődéssel vehetik kézbe Braun Tibor művét azok is, akik már elolvasták a szerző A káprázatos C60 molekula című 1996-ban megjelent és a boltok polcairól igen gyorsan elfogyott könyvét, mert tovább bővíthetik ismereteiket a fulleréntudomány területén.

A természettudós társadalom csaknem minden rétege számára nyújt új információt és ébreszt új gondolatokat a Szénszférák zenéje. Az olvasók megismerkedhetnek az 1996-os kémiai Nobel-díj elnyerésének körülményeivel, a fullerének elnevezés megszületésével, a fulleréntudomány területén alkalmazott nanotechnológiával és mechanokémiai szintézisekkel, a buckminster-fullerének és a gamma- ciklodextrin kölcsönhatásával, az atommag-visszalökődés fullerénmolekulákra gyakorolt kémiai hatásaival, a C60 és C70 gyártmányok szennyezőinek meghatározásával. Foglalkozik a kötet a különböző típusú és alakú fullerén "molekulakonténerek" képződésével, a C60 antiretrovirális hatásával. Ismerteti a világ élvonalába tartozó magyar fullerénfizikusok munkásságát, a fullerének gyakorlati alkalmazásának perspektíváit (fullerén alapú polimerek, félvezetők, szupravezetők, szigetelők, katalizátorok, gyógyszerek, molekulaszűrők, gázkonténerek, érzékelők és még hosszan folytathatnánk). Felvázolja a fullerénkutatás fejlődési trendjét a folyóirat-irodalom tükrében.

Igen nagy élvezettel olvastam el ezt az újabb írást, nemcsak azért, mert az újszerűség varázsa hatott rám, hanem mert a szerző mesélő stílusa is magával ragadott. Várjuk a folytatást! (Braun Tibor: Szénszférák zenéje. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000, 194+XII o.)

Havas Jenő


<-- Vissza az 2000/12. szám tartalomjegyzékére