2000/7.

A korábbi OKTK-konferenciák plenáris előadásai

1994 Megjelent: Magyar Tudomány 1994. 11. szám

Újabb fejlődési irányok a magyar gazdaságban, társadalomban és államelméletben

Ehrlich Éva: Infrastruktúrák és szolgáltatások a magyar modernizációban

Török Ádám: Gazdasági átalakulás és vállalati magatartás

Lőrincz Lajos: A közigazgatás hazai fejlődésének fő irányai

Enyedi György: Területfejlesztés - új feltételek között

Maróth Miklós: Oktatásügy a rendszerváltás után

Cseh-Szombathy László: A magyar társadalom problémái és az ezek kezelésére irányuló társadalompolitikai törekvések

Szabó János: A katonatársadalom az átmenet időszakában

Marosi Ernő: Kulturális és történelmi hagyományaink struktúrája: a források

Hofer Tamás: Egy etnikum létformái és önmagáról alkotott elképzelései az évezred végén

Glatz Ferenc: Politikai konszolidáció és szovjet rendszer. A Kádár- korszak kutatásainak eredményei

1996 Megjelent: Magyar Tudomány 1996. 11. szám

Társadalmi átalakulás és nemzetközi együttműködés

Andorka Rudolf: A magyarországi társadalmi átalakulás a nemzetközi integráció szempontjából

Inotai András: Az európai integráció jövőképei

Hoványi Gábor: A menedzsment-tanácsadás szerepe a hazai vállalatok átalakulásában

A közigazgatás hazai fejlődésének főirányai

Rechnitzer János: A regionális folyamatok sajátosságai és a jövőbeli fejlődés irányai

Tomka Miklós: Társadalmi elvárások és nyomások az iskolarendszer decentralizálásával kapcsolatban

Tóth István György: Családpolitikai változások és lehetséges hatásaik

Deák Péter: Az erőszakszervezetek átszerveződése és a strukturális változások hatása a civil szférára

Romsics Ignác: Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában a 19. és a 20. században

Balogh Sándor: A nemzeti és a nemzetiségi kérdés a Kádár-korszakban


<-- Vissza az 2000/7. szám tartalomjegyzékére