Magyar Tudomány, 2005/11 1456. o.

A jövő tudósai

A SZEGEDI EÖTVÖS LORÁND KOLLÉGIUM


A kezdetek

A szegedi Eötvös Loránd Kollégium a legkomolyabb tradíciókkal rendelkező vidéki szakkollégium Magyarországon. A kollégium időszámítása 1931-ben kezdődött, amikor dr. Bay Zoltán és dr. Náray-Szabó István, két volt budapesti Eötvös-kollégista Szegedre kerülve szükségesnek találta egy hasonló szellemiségű intézmény létrehozását. A tervet az egyetemen belül nagy lelkesedéssel fogadták, és még abban az évben sor került az első pályázat kiírására, melynek eredményeként nyolc bentlakó és egy bejáró taggal megkezdte működését a szegedi Eötvös. A bejáró tag Szőkefalvi-Nagy Béla volt, akinek szegedi lakosként nem volt szüksége a szállásra, de a szakfoglalkozásokon és a nyelvórákon részt vett.

Az első évben a kollégium költségvetése 9000 pengő volt, amiből 900 pengő egy altiszt éves bruttó fizetése volt. 2000 pengőt fordítottak a könyvtár fejlesztésére, amely így hamarosan nagyon értékessé vált. A mai viszonyokkal összevetve ez nagyon komoly pénznek számít, most messze nem éri el az éves költségvetésünk egy mai "altiszt" éves bruttó bérének a tízszeresét, könyvbeszerzésre pedig ennek csupán töredéke jut. Ráadásul ezt a pénzt akkor mindössze kilenc hallgatóra fordították.

A 40-es évek a kollégium számára is zűrös időszak volt, végül pénzügyi és egyéb okok miatt 1946-ban az Eötvös Kollégium megszűnt. A régi kollégisták azonban nem hagyták annyiban a dolgot, és komoly erőfeszítések árán 1956 szeptemberében újjászervezték az intézményt, amely az Irinyi-épületben kapott helyet, ahol ma is található, habár egy másik épületszárnyban. Mai helyét 1987-ben foglalta el.

A jelen

A rövid történeti összefoglaló után térjünk vissza a jelenbe. A kollégium hatvankét lakója kétágyas szobákban él, minden szoba szélessávú internetkapcsolattal van felszerelve, valamint egy számítógépterem, fotólabor, könyvtár és konditerem is a lakók rendelkezésére áll. A legfelső emeleten doktoranduszok számára kialakított szobák vannak. A földrajzi elhelyezkedés is sokat lendít a hely komfortján: a belváros szívében, a legfontosabb egyetemi épületek közvetlen közelében található. A TTK-s hallgatók három perc alatt odaérhetnek az óráikra, a laborban dolgozók is bármikor hazaszaladhatnak két kísérlet között. Amíg az egyetemi sporttelepet át nem helyezték, a kollégium ötszáz méteres körzetében minden megtalálható volt, ami egy egyetemista életéhez szükséges: maga az egyetem, menzák, éttermek, sörözők, boltok, áruház, focipálya, mozi, fagyizók, könyvtár, szórakozóhelyek, romantikus sétákhoz a Tisza-part. Velem is előfordult régebben, hogy hetekig ki sem mozdultam ebből a "zónából", azóta a foci kedvéért kicsit messzebb kell menni.

Szakmai munka

Az Eötvös jellege napjainkban erősen multidiszciplináris, az összes karról fogadunk hallgatókat. A kis létszám mellett ez azzal jár, hogy minden egyes szakterületről csak néhány diák kerül be a kollégiumba, emiatt szakmai kurzusokat, speciálkollégiumokat nem lehet tartani. Ehelyett már jó pár évvel ezelőtt elindítottuk az Eötvös Estéket, ami olyan előadások sorozata, amelyek közérthető módon mutatnak be egy-egy érdekes területet, afféle Mindentudás Egyeteme, kicsiben. Rendszeresen indítunk nyelvkurzusokat, az aktuális igényeknek megfelelően.

A kollégiumi felvételi többlépcsős, a kiemelkedő tanulmányi átlag és felsőbb éveseknél a tudományos kutatásba való bekapcsolódás alapkövetelmény. Ez a diákköri munkába való bekapcsolódást, publikációk, szakcikkek írását, szakmai versenyeken való részvételt jelenti. Hallgatóink rendszeresen sikeresen szerepelnek a helyi és országos TDK-kon.

A jelentkezők felkészültségét a neves professzorokból álló Védnöki Kör méri fel beszélgetés keretében, majd a diákokból álló kollégiumi bizottság is meghallgatja a jelölteket. A kollégiumi tagságot minden évben meg kell újítani, erre a tudományos munkát és a tanulmányi eredményt értékelő pontrendszert alakítottunk ki.

Közösségi élet

Az, hogy a kollégium lakóinak összetétele rendkívül változatos, speciális szakmai szempontból talán hátrányos, mégis ez az egyik legnagyszerűbb dolog az Eötvösben: elhivatott, kiemelkedően teljesítő fiatalok színes, értékes közössége. Varietas delectat. Matematikushallgatóként hol máshol köthettem volna életre szóló barátságot az ország legtehetségesebb nyelvészeivel, jogászaival? A kollégisták sokfélesége elősegíti, hogy nyitott, széles látókörű, toleráns emberek alkossák a jövő kutatónemzedékét. Minden évben vásárolunk színház- és hangversenybérleteket. Egy újabb antik frázissal élve: mens sana in corpore sano - a kollégiumi sportélet is jónak mondható, a már említett konditerem mellett működnek harcművészeti csoportok, vannak uszodabérleteink, a közösségi élet egyik fókusza pedig a patinás kispályás focicsapat, amelyik nyolc évvel ezelőtt alakult Namiújság Gondnokúr? néven, a mai napig folyamatosan szerepelünk a JATE-bajnokságban, általában elég jól. Hagyományos közösségi rendezvényeink közé tartozik a kolimikulás, a kolifarsang, a kolinap és egy többnapos kirándulás minden félévben. Másfél éve vettünk egy csocsóasztalt, azóta dúl a csocsóláz. Az új honlapunk fejlesztés alatt áll, mire ez a cikk megjelenik, remélhetően elkészül és a http://petra.hos.u-szeged.hu címen lesz olvasható, ahol most még a régi weboldalunk található. Igazán szerencsésnek érzem magam, hogy az Eötvös kollégium lakója, majd később szeniora lehettem. Nyugodt körülmények között tanulhattam, dolgozhattam és sok fantasztikus embert ismertem meg.

Eötvösösök

A Szegedi Tudományegyetem oktatói karának egy jelentős része Eötvös-kollégista volt, és a többi egyetemen is szép számmal találni ex-eötvösösöket. Ahelyett, hogy nevek felsorolásába kezdenék, inkább egy példával szeretném ezt szemléltetni: a szegedi Bolyai Intézet (Matematikai Tanszékcsoport) 59 oktatója közül 19 volt eötvösös, vagyis nagyjából minden harmadik. A fiatal tanársegédektől a befutott akadémikusokig minden korosztály képviselteti magát, ez is mutatja, hogy a kollégiumot évtizedeken át egyenletesen magas színvonal jellemezte. Akik végül nem a tudományos pályát választották, azok is sikeresek lettek az életben, az egyik régi eötvösös szomszédom például Brüsszelben dolgozik az Európai Parlamentben, egy volt lakótársam Svájcban a General Motors vezető mérnökeinek egyike. Eötvösösből vált később közismert író, költő vagy éppen vatikáni nagykövet. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a szegedi Eötvös Loránd Kollégium a magyar tudományos utánpótlás-nevelés legfontosabb vidéki bázisa, és minden bizonnyal még hosszú ideig az is marad.

Röst Gergely

egyetemi tanársegéd, a szegedi Eötvös Loránd Kollégium szeniora, SZTE, Bolyai Intézet - rost @ math.u-szeged.hu


<-- Vissza a 2005/11 szám tartalomjegyzékére