Fidibusz

ISMERTETŐEgy új folyóirat elé

Fidibusz, bizonytalan eredetű szó, így nevezték azt az összesodort v. hajtogatott papírlapot v. vékony faszilánkot, melyet a gyufa feltalálása előtt arra használtak, hogy nyílt lángon meggyújtva, pipára, szivarra gyújtsanak vele.

UJ IDŐK LEXIKONA, 1938

Ez a Fidibusz viszont egy újság.

Ilyen is volt már. A múlt századelőn működött egy Fidibusz nevű szatirikus lap.

Ez a Fidibusz nem az a Fidibusz, ez egy másik lap.

Ez a lap pipásoknak szól. Kísérőül szánjuk egy jó tömés dohány mellé, olvasnivalónak arra a nyugalmas órára, mikor a pipás magához veszi szerszámait, és keres egy kényelmes karosszéket, hogy átadja magát a füstölésnek. Előkerül az illatos dohány, a sokat kiállt pipa, tömés, gyújtás, lefojtás, és felcsap az első füst. Néhány pöfékelés még, gyakorlott mozdulatok a tömőfával, és a pipa megbízhatóan üzemel. A pipás kezd elkalandozni, figyelmét egyre kevésbé köti le pipája működtetése. Ekkor érkezett el az idő arra, hogy belelapozzon újságunkba.

Sokféle érdekességet talál majd benne. Pipatörténelem rovatunk szemelvényeket közöl a dohányzás és ezen belül a pipázás kultúrtörténetéből. Fidibusz rovatunk kezdő pipásoknak segít izzásban tartani a parazsat és jó karban a pipát. Pipaszó rovatunkban rövid írásokat közlünk ismert és ismeretlen íróktól, akik a pipások társaságának aktív vagy tiszteletbeli tagjai (voltak). Szikra rovatunkban minapi érdekességekről számolunk be a természet-, történelem-, vagy gazdaságtudományok egyikéből. Gép rovatunkban ódon technikai érdekességeket mutatunk be. Aréna rovatunkban olyan sportokról vagy játékokról lesz szó, amelyeket követően (vagy akár közben) jólesik elszívni egy pipát. Pipatárs rovatunk híres pipásokat mutat be. A Hírek-ben pipás eseményekről tudósítunk. Lesz még Kritika, amennyiben ezt olyan irodalmi, zenei vagy film alkotás megszületése kiprovokálja. Minden számban közlünk egy-két grafikát vagy karikatúrát.

Ez a lap nem csak dohányosoknak szól. Mert a pipázás több mint dohányzás. A pipázás igény egy nyugodt órára, a pipázás csendes elmélkedés, a pipázás az emberiség tűzhöz, füsthöz fűződő ősi, kultikus viszonyának hétköznapi megélése. Mert az emberi kultúra azon a napon kezdődött, mikor a tűz először engedett közel magához minket.

Lapunkkal nem a dohányzást kívánjuk népszerűsíteni. Mint ahogyan a közúti balesetek népszerűsítése is távol áll tőlünk. Azt szeretnénk, ha lapunk tábortűz lenne, melyet hónapról hónapra körülülve történetekkel, okfejtésekkel, elmélkedésekkel szórakoztatnánk egymást. Miközben talán elszívunk egy-egy jó tömés dohányt. Ezért minden olvasónkat arra kérjük, hogy ne csak olvasson minket, hanem írjon is. Bármit, amiről úgy gondolja, hogy a többi "pipást" érdekelheti.

Tudjuk, az Internet nem a legmegfelelőbb hordozó egy ilyen jellegű újság számára. Lapunk nyomtatásra termett, és nem adjuk fel annak reményét, hogy egyszer sikerül majd fényes papíron megjelenni. Ehhez befektetőket, hirdetőket, támogatókat keresünk.

Hát akkor kedves Olvasó, lapozz tovább, vedd sorra mindazt, amit e hónapban felszínre hoztunk az emberi kultúra kincsesbányájából!

Alföldy Bálint

főszerkesztő