társadalom
« Vissza

A „magyar 1956” (részletek)Október 29.
A felkelők követelései és a Nagy Imre-kormány gyakorlati lépései szinkronba kerültek. Nagy Imre utasítást adott Kopácsi Sándor budapesti rendőrfőkapitánynak új karhatalmi erő létrehozására. A Néphadseregbe 1945-ben átigazolt tábornokkal, Király Bélával együtt megkezdte a Nemzetőrség szervezését a hadsereg, a rendőrség és a felkelők egységeiből.
A Rákosi-rendszerben felszámolt politikai pártok újraalakultak. Megszűnt a rádió kommunista monopóliuma, az intézmény Szabad Kossuth Rádióként nemzeti tulajdonba került.
A Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága közvetítésével Nagy Imre a Parlamentben fogadta Dudás József felkelőparancsnokot, Maléter Pált, a forradalom oldalára állt ezredest és Király Bélát, a Rákosi-börtönből frissen szabadult tábornokot. Külön-külön és együttesen is a Varsói Szerződésből való azonnali kilépést, egyidejűleg a szovjet csapatok teljes kivonását követelték Magyarországról. Nagy Imre előttük történelmi bejelentést tett arról, hogy a forradalom nem ellenforradalom, hanem tisztességes nemzeti forradalom volt. Tildy Zoltán államminiszter délután a felkelők egységeinek Parlamentben fogadott küldöttségei előtt bejelentette, hogy Kós Péter ENSZ-küldetését visszavonták, és a Nagy-kormány megbízatásával új delegáció fog indulni az ENSZ-be, továbbá azt is bejelentette, hogy visszatérnek a többpárti demokratikus kormányzáshoz.
Mikoján és Szuszlov Budapestre érkezett, hogy Gerő leváltása után ismét tárgyaljon a magyar vezetéssel. Mikoján Tildyvel külön is tárgyalt, azt sejtetve vele, hogy a szovjet vezetés beleegyezne a szovjet csapatok kivonásába Magyarországról, sőt Közép-Európából is, nem ellenezné a Varsói Szerződésből való magyar kilépést, a többpárti magyar kormányzás bevezetését sem.
Október 30.
A Központi Bizottság „katonai különbizottsága” a Budapesti Pártbizottság Köztársaság téri székházában előre előkészített, végül is 24 (?) ÁVH-s meglincselésével végződött, esztelen kísérletet tett ÁVH-s katonai hatalomátvételre. (...)
Nagy Imre, átalakítva a kormányt, belső kabinetet hozott létre, bejelentette az 1945-ös demokratikus többpártrendszerhez való visszatérést. A közrend és -biztonság fenntartására új, 26.000 fős karhatalmi erő, a hadseregből, rendőrségből, egyetemista és munkás felkelő rendfenntartó egységekből szervezett Nemzetőrség felállítására került sor. A budapesti fegyveres erők parancsnoka Király tábornok lett.
Sok politikai fogollyal együtt Mindszenty bíboros is kiszabadult. Nagy Imre, a rádióban kihirdetett rendelete értelmében, visszahelyezte eredeti jogaiba, amelytől 8 éven át a kommunista terrorrendszer megfosztotta.
A szovjet csapatok, a magyarországi kommunista hatalom bukását súlyos veszteségeikben, katonáik egyre sűrűbben előfordult dezertálásában is tapasztalva, megkezdték kivonulásukat Budapestről. Győzött a forradalom, ami nemcsak az országban váltott ki leírhatatlan, felszabadult örömöt, hanem – kivéve a szovjet csatlós országokat – világszerte is ámulatot, csodálatot, itt-ott megdöbbenést keltett. Dávid legyőzte Góliátot.
A Nagy-kormánnyal szemben legkritikusabb Dunántúli Forradalmi Tanács az ország semlegességének kinyilvánítását, Dudás József pedig a szovjet csapatok ENSZ-felügyelőbizottság ellenőrzése melletti kivonását követelte.


 arrow5 / 8 arrow