Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 7. szám · / · FIGYELŐ · / · KÉPZŐMŰVÉSZET

Farkas Zoltán: Kaffka Margit síremléke

Nagy írónőnk sírján végre, húsz évvel halála után síremlék áll. A megalakulni vágyó, de létre nem jött Kaffka Margit Társaság kezdeményezésére a főváros és a Franklin Társulat áldozatkészségéből létesült. Kövesházi Kalmár Elza műve.

A bensőséges, kis méretű szobormű egy lépcsőn lelkendezve felfelé siető fiatal nőt ábrázol, aki már-már felért a legfelső fokra, és két, osztogatásra nyílt kezével hí és ajándékoz. A kis szobornak pompás mozgása van, de ennél is többet jelent minden ízében mély lelki tartalma, amely kitűnően jelképezi Kaffka Margit felfelé törő lelkét, közvetlenségét, amellyel az életbe vegyült, hogy annak ajándékait busásan viszonozza. Valóban ilyen volt ő: lelkes, rajongó és bőkezű. Lelkének kincseit bőven juttatta mindenkinek, akit sorsa hozzákapcsolt, de a legbővebben olvasóinak. Kövesházi Kalmár Elza e művével nemcsak kiváló szobrászi teljesítményt szolgáltatott, de arról is tanúságot tett, hogy közelébe tudott férkőzni Kaffka Margit lelkének: megértő és lelkes olvasója volt.