Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 5. szám · / · Őrjárat

Joó Tibor: Nincs több, csak kétfajta...

Augustinust olvasom mostanában, a Civitate Dei-t. Ugyan mit olvasna egy történetfilozófus mai napság, amikor itt zajlik a történet a közvetlen közelben, az ablaka alatt, ha nem azt az első — talán máig legnagyobb — történetfilozófust, ki a legmagasabbra emelkedett e zajlás fölé? S milyen csodálatos olvasni a messzi szavakat ma, amikor az emberiséget annyiféle szempont szerint osztályozzák és állítják szembe élesen elkülönített táborokban: "bárha a föld sok népe fajra és erkölcsre, nyelvre, szokásokra, viseletre olyannyira különbözik is egymástól, még sincs közöttük kettőnél több közösség, melyet a mi elnevezésünk szerint két államnak mondhatunk. Az egyik azoknak az embereknek a közössége, akik a hús szerint akarnak élni, a másik közösség azoké, akik a szellem szerint..." A Civitas Dei és Civitas Diaboli. De ezt csak a Civitas Dei polgárai ismerik föl.