Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 2. szám · / · Őrjárat

Cs. Szabó László: Családi halhatatlanság

Adous Huxleyről írva megemlékeztem néhány nevezetes író s tudós családról. Akárcsak a Huxleyk, azok is szellemi hitbizománnyá alakították át az egyéni halhatatlanságot. Felsorolásomban a Halévyk is szerepeltek.

Daniel Halévy, a ma élő leghíresebb családtag emlékezéseiből tudom, hogy Louis Bréguet, a nagyhírű kálvinista órás és akadémikus anyai ágon szépapja. Anyai nagyapja Lebas, a múlt század híres templomépítője, ő tervezte a párizsi Notre Dame de Lorette-t is. Apai dédnagybátyja, Léon a társadalombölcsész Saint-Simon titkára volt, másik dédnagybátyja, Fromenthal szerezte a Zsidónőt s a Prófétát. Apja, Ludovic a múlt század egyik legrokonszenvesebb francia írója, testvérbátyja: Elie, a történész több angol egyetem díszdoktora volt. Egy unokanővére Bizethez ment feleségül, egy unokaöccse, ugyancsak Louis Bréguet a francia repülőtervezés büszkesége.

Minderre Ludovic Halévy közzéadott naplója emlékeztet. Ott találom 1879 májusi kelttel a következő feljegyzést.

"Mialatt írok, két kisfiam olomkatonákat rakosgat az íróasztal sarkán. Ha egyikük egyszer írásra gondolna s én már nem élek, sok mindent fölhasználhat ezekből a kis füzetekből".

Az egyik kisfiú, Elie azóta hírneves halott, a másik, Daniel most adja ki a naplót. majdnem hatvan év telt el a bejegyzés óta, a kisebbik fiú is öregember. Látom az ősi szajnaparti Bréguet-házban, a Cité szigeten, csodálatos családi emlékek, rajzó szellemek közt, elárvulva, egyedül. A falon Manet, Degas, többek közt egy Ludovic arckép az Opera díszletei közt, "komoly arccal egy komolytalan helyen". Asztali lámpája az apai kéziratra süt, talán még emlékszik az estére, mikor ólomkatonákat rakosgatott.

Nyáron egy újonc Párizsnézővel elsétáltam a háza előtt. Itt dolgozik Daniel Halévy, mutattam egy sötét ablakra, kicsit meghatva. Az utitárs udvariasan és tanácstalanul fölnézett, nem értette, mire célzok.

Arra céloztam, hogy évszázadok óta hozzá hasonló világi szerzetesek virrasztanak a könnyelmű és halhatatlan Franciaország fölött.