Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 4. szám · / · FIGYELŐ · / · KÉPZŐMŰVÉSZET · / · Farkas Zoltán: KIÁLLÍTÁSOK

Farkas Zoltán: KIÁLLÍTÁSOK
Batthyány Gyula gróf kiállítása

Az átélésnek ez a bensősége teljesen hiányzik Batthyány Gyula gróf festményeiből. Az Ernst-múzeum egyik csoportkiállításán három termet töltöttek meg képei, ami bőséges alkalmat adott ábrázolásmódjának megfigyelésére.

Valami leküzdhetetlen modorosság ömlik el minden festményén. Bármi kerüljön is szeme elé, görcsösen vonagló díszítménnyé csűri és csavarja, egymás hegyére-hátára zsúfol tömérdek részletet. Legtöbb esetben csak hosszas nézelődés után lehet rájönni arra, hogy mi az a kép, melyet kialakítani akart. Monoton és kellemetlen színekkel festett, felborulva kavargó inkább grafikai, mint festői kompozíciókkal kacérkodik, melyeket kétségtelenül virtuóz könnyedséggel, de éppen olyan hideg tartalmatlansággal zúdít elénk, erotikus démoniságot keresve, de csak banális ügyeskedésig jutva.

Egy azonban bizonyos: nincsen még egy festőnk, aki ennyire elhatárolódnék társaitól, persze más kérdés az, hogy ez a különösség teremtő erő-e, vagy pedig inkább csak világfias póz és különcködés. Sajnos, amit produkál, inkább csak a virtuózkodó rutinnak, mint igazi művészeti erőnek terméke.