Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 4. szám

FORGÁCS ANTAL: A BOLOND

Barátai a hold s a csillagok,
Illés próféta, öt pap, nyolc rabi,
s ha megy, tisztelegnek előtte a
Körutak hirdetőoszlopai.
Lobog mint a felszított indulat,
az égig nyulnak görbe karjai,
és amit mi pirulva titkolunk,
ő nevetve be meri vallani.