Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 11. szám · / · FIGYELŐ

Hevesi András: MÉTHODE DRAMATIQUE
Gonda Lili francia nyelvtana

Ez a francia nyelvtanárok számára készült könyvecske igazán elmés módon alakítja át a nyelvtanulást játékká és mulatsággá. A gyerekek bújócskát játszanak és közben megtanulják a bútorok francia nevét; szembekötősdit játszanak és észrevétlenül begyakorolják az igeragozást. A nyelvtan jókedvű és leleményes szerzője nyelvtanítási célból új játékokat talál ki, amelyek nyelvtanulás nélkül is izgalmas és mulatságos játékok. Egy gyerek háttal a többi gyereknek labdát dob nekik és aki elkapta a labdát, elváltoztatja hangját, hogy a háttal álló gyerek ne tudja kitalálni, melyik társa kapta el. Eközben a gyerekek megtanulják az avoir segédige néhány fontos használatát és alakját. A gyerekek állatkertet játszanak és megtanulják a határozott és határozatlan névelőt, meg a birtokos névmásokat. Iskolát játszanak és megismerkednek az igék parancsolómódjával. Richter-féle építőszekrénnyel játszanak és megismerkednek az -ir végzetű igék konjugációjával. Tornáznak és közben megtanulják a melléknevek fokozását. Az embernek utólag vérzik a szíve, hogy nem ilyen módszerrel tanult franciául. E könyv alapján a gyerekek erőfeszítés nélkül, játszva megtanulnak egy idegen nyelvet, anélkül, hogy egyetlen nyelvtani kategóriával megismerkedtek volna. Gonda Lili nyelvtana tudomásom szerint az első, amelynek a nyelvtanításból teljesen sikerült kiküszöbölni a grammatika antik és középkori sablonjait és az idegen nyelvet a maga közvetlen valóságában sikerült átcsempészni a tanuló tudatába és emlékezetébe. Módszere mulatságos, élvezetes és bizonyára igen nagy jövőjű.