Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 12. szám · / · A Nyugat hírei

Babits-est a Zeneakadémián

A Vajda János Társaság Kósa György zenei kompozicióit Babits Mihály verseire 1935. december 15-én, vasárnap este 8 órakor mutatja be a Zeneművészeti Főiskola kamaratermében. Műsoron: Laodameia. Három vers a Paysages Intimesből. Hóra ének stb. Közreműködik: Kósa György, Markó Eta, Medgyaszay Vilma, az Uj Thália énekkara. Kísér: vonósnégyes és basszusfuvola. Bevezetőt Kárpáti Aurél mond. Babits Mihály verseiből olvas fel. Jegyek a Zeneművészeti Főiskola portásánál P 1.- és 2.-.

Telekes Béla új verseskönyve Fekete gálya címen karácsonyra fog megjelenni. Tartalma: újabb lírai versek és «Rákóczi», ötfelvonásos drámai költemény, amelyet a fejedelem halálának 200. évfordulóján, 1935. április 8-án országos emlékünnep keretében a magyar rádió adott elő. Az író - minthogy ez a könyve előjegyzések szerint korlátozódó példányszámban készül, - arra a szívességre kéri a Nyugat olvasóközönségét, hogy akik a kötetet megszerezni kívánják, közöljék vele ezt a szándékukat és pontos címüket még december elején. A könyv előfizetési ára 3 pengő, a kézbesítéskor esedékes. Telekes Béla címe: Budapest, II. ker. Levél-u. 3.

Forgács Antal Hüvös magány című verseskötete megjelent. Ára 1 pengő. Megrendelhető a Nyugat kiadóhivatalában.