Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 24. szám

A NYUGAT HÍREI

Erdélyi József: «Tarka toll» c. uj verses füzete megjelent. Ez a füzet a «Kökényvirág» folytatása, a jövő év tavaszán újabb füzetek következnek. Ára 1 pengő. Megrendelhető a szerzőnél, Pilisszántó, Pest m., kapható a Nyugat kiadóhivatalában.

Kosztolányi Dezső: «Kínai és japán versek» c. könyve Jaschik Álmos rajzaival megjelent. Ára 3.60 P. Kapható a Nyugat kiadóhivatalában.

François Villonnak (1431-1463), a középkori francia líra «modern» zsenijének a balladái, a költő születésének 500. évfordulója alkalmából, Szabó Lőrinc fordításában Karácsony előtt magyarul is megjelennek. A kis könyv tíz balladán kívül A szép fegyverkovácsné panaszá-t is tartalmazni fogja. Megrendelhető a Nyugat kiadóhivatalában. Ára 1.80 P.

Dr. Balassa József: Kossuth Amerikában 1851-1852 c. könyve megjelent. Ára 8.- P. Kapható a Nyugat kiadóhivatalában.