Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 21. szám

A NYUGAT HÍREI

HIBAIGAZÍTÁS.Bohuniczky Szefinek a Nyugat október 16-i számában Vergődők cimen megjelent novellájába sajtóhiba csúszott be. A novella utolsó mondata helyesen így hangzik: Gálffy nézte, egész este szorongatta egy kiáltás és most végre kidadogta: öregség.

Komlós Aladárnak november havában verseskönyve jelenik meg. A könyv bolti ára 3 pengő lesz, előfizetési ára 2 pengő. Megrendelhető a Nyugat kiadóhivatala utján.

Kardos László: Arthur Rimbaud (Versek) könyve megjelent. Ára 1 P. Kapható a Nyugat kiadóhivatalában.