Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 10. szám · / · FIGYELŐ · / · Apró bírálatok

Gy. A.

Les Révoltés. Márai Sándor regénye. (Paris, Les Revues.) - E folyóirat olvasói bizonyosan ismerik már ezt a lüktetőn eleven, hatékony és formás regényt, amely «A zendülők» címmel nem is oly rég jelent csak meg magyar nyelven. Francianyelvű kiadása mintha új állomást jelentene a magyar könyv kissé lassú, de talán nem reménytelen külföldrejutásában. A jelenkor nagyjai, Móricz, Babits és Karinthy után, Máraival a legújabb generáció tör előre, szállást készítve, amint hírlik, Kassák és mások műveinek. A fordítók, Gara László s francia társa, Marcel Largeaud, magyar részről minden hálát s dicséretet megérdemelnek. Ez a két fiatal literátor szinte többet végez ottkünn, mint akárhány hivatalos vagy félhivatalos attasénk: nékik köszönhetjük főképp, hogy a francia közönség lassanként kiváncsi lesz a magyar könyvre, ők szereztek kiadót majd egy féltucat írónknak, és ha első fordításaikon meglátszott még a kisérlet bizonytalansága, ma már, majdnem tíz év után, bízvást sorolhatjuk őket a mai magyar irodalom legjobb tolmácsai közé...