Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 10. szám · / · FIGYELŐ · / · Apró bírálatok

Kardos László

Szolnoki Ernő versei: Az első szavak. - E verseskönyv írója ájtatos rajongója lehet az irodalomnak. Ciklusai elé Mózes, Homeros, Jézus, Dante, Shakespeare, Goethe és Madách nevét írta. Széles ömlésű, kényelmesen bőszavú szabadversekben panaszolja nemes ifjúi fájdalmait s a világ gonoszságát, hajlamos a bölcselkedő elmélyülésre is. Egyszerűsége rokonszenves, de gyakran erőtlen. Rímes versei gyermekesen gyarlók. Legfőbb hibája, hogy nyelve színtelen, súlytalan, egyénietlen. Valami avas szépelgés üli meg lapjait, de néha a «futuristák» frázis-készletét is használja. Néhány igen jó sora akad a címadó versben és a Ferde kereszt című darab végén.