Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 12. szám · / · A házasság "válsága"

A házasság "válsága"
VI. Marsovszky Miklós

Minden emberi probléma kétarcú, mint a Janus-szobrok.

Az egyik ideges, vibráló, nyugtalan arc, mely folyton változtatja a kifejezését. A másik kőbemetszett, méltóságosan impaszibilis és másíthatatlanul egyértelmű.

Az egyik arc északnak néz, a másik délnek. A szemébe sohase tekinthettek még egymásnak. Hacsak nem tükörből.

Két arc - kettő és nem egy. Az egyik kínlódó, a másik nyugodalmas.

De lehet hazudni és egynek hirdetni a kettőt. És lehet az egyik előtt félelemből eltakarni a szemünket.

A válságot tagadók csak "sub specie aeternitatis" merik szemügyre venni a házasság problémáját.

"Két ember összetalálkozik, véletlenül, és erről a véletlenségről utólag kiderül, hogy Végzet volt.

Két ember, két véletlen, egyénné hatásosodott paránya a nagy Férfi- és a nagy Nő-principiumnak, a Nemzésnek és a Foganásnak - és ebből a két összekócolódott véletlenségből valami csudálatos és praestabilált harmóniában felzendül a Létezés teljessége.

A házasságok az égben köttetnek!"

Csak mondjuk a szemébe ezt annak a másik arcnak, amire nem mertük az előbb a tekintetünket fölemelni - és minél több hittel, aminél fanatikusabb elvakultsággal mondjuk, annál inkább fogja a fogait csikorgatni kínjában.

Gőgös tudomány ez, nem bírjuk hallgatni. Szabadok lettünk. Nincs szükségünk az égre.

A házasságot mi magunk kötjük és oldjuk. De úgy látszik, mintha nem volnánk túlságosan boldogok ebben a nagy szabadságban.

A felelősség a miénk, de megrettenünk és elfutunk előle, a munka a miénk, de nem vállaljuk, mióta nem parancsolják ránk.

A szabadság nyomorultjai vagyunk, elszaladtunk minden munka és minden felelősség elől.

Pedig csakugyan szebb lehetne a házasság, amit itt e földön kötnek.

Nem könnyű megváltás többé: praestabilált harmónia, munkátlan gyönyörűség.

A pillanat összekoccant két eltévedt emberi testet és érintkezésükön szikra verődik.

Aztán elkezdődik a munka. A mi munkánk és a mi kínunk - a mi fáradságunk és a mi türelmünk - a mi bizodalmunk és a mi örömünk.

Két ember elvállalja egymásért a felelősséget. És elvállalja a munkát, a legszebbet minden lehetséges munkák közül: glorifikálni a pillanatot, szükségszerűvé építeni a véletlenséget.

Kevés szerelem elég, de sok termékeny emberi részvét kellene hozzá.

A szerelmet kívánjuk még, de a részvéthez nincs már elég erőnk.

Lustává tett a nagy szabadság. Pompás gépeink vannak és távolságok nincsenek többé. Máról holnapra igaz lett a csoda, hogy egyszerre több helyütt lehet az ember.

Több helyütt, de seholse igazán.

A világ nagy lett és egyre nagyobb lesz. Csak lelkünk nincs hozzá elég, hogy átlelkesítsük.

A világ nagy lett és a fantáziánk megromlott. Csak abban hiszünk, amit a tekintetünk végigtapinthat. És abban se igazán.

A nézésünknek nincsen valósító ereje. Ideges mohóság van a szemünkben, mely felhabzsolja a dolgok külső képét - minden mélyebbre kívánkozó érdeklődés nélkül.

Az egy célra való feszülések, a koncentrációra való képességnek csökkenését az élet külső mozgalmassága pótolta.

A világ nagy lett és egyre nagyobb lesz, de egyre veszít is az érdekességéből. A tekintetünk a kontúrokkal játszik és nem élesztgeti a dolgok lelkét.

Rohanni, rohanni! Odébb egy házzal, amíg minden unalomba nem fullad!

Rohanni! Ez a legjellemzőbb betegségszimptómája ennek a borzasztó időnek, amit élünk.

És a betegség: a fantáziánk megromlott és rettegünk az unalomtól.

A fantáziánk megromlott és nincs elég ereje hozzá, hogy elérje és megfogja a gazdagságot, ami egy másik ember testének a határai között rejtőzködik. A tekintetünk a kontúrokat babrálja és nem élesztgeti többé a dolgok lelkét. Odébbállni, amíg minden unalomba nem fullad!

A baj csak az, hogy nem segít rajtunk, ha odébb is állunk. Ha a világ minden asszonyát végiggázolhatnánk is, az elégítetlenségünk csak fokozódnék.

Nincs vigasztalanabb mozdulatlanság a céltalan, az öncéllá gőgösödött rohanásnál!

És a tempó még egyre fokozódik. Mire jó ez?... Rohanunk. De hová?...

Nem is kérdezzük már. Leszoktunk a kérdésekről. Úgyse lenne időnk megvárni rájuk a választ.

Minden összetörik, ami fékünk lehetne. A házasság is? Úgy látszik.

Büszke korában az égben kötötték. Ma itt e földön kötik és oldják. Könnyen és könnyelműen.

Szentség volt, kalanddá vált. Kalanddá, mint a többi kalandok; csak kicsit nehezebb végét vetni. Pedig olyan sok az asszony és olyan rövid a fiatalság.

Olyan sok az asszony és olyan egyforma mindnek a csókja. Mert a fantáziánk megromlott. Ellustította a hajsza, nincs maradása igazi munkára, az egyetlenre, mely talán megfrissítené az élet ízét az ínyén.

Mi ez a munka? Nevezzük házasságnak, ha nem is kötik többé az égben.

És mi a házasság? Megfogni és átjárni a gazdaságot, ami egy másik ember testének a határai között rejtőzködik.

És mit kéne tenni? Lerombolni a gépeket s kétágyas cellájú börtönöket építeni.