Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 6. szám · / · A NYUGAT HÍREI

Beck Ö. Fülöp szobrászati iskolája

Beck Ö. Fülöp, a kiváló szobrászművész, ki művészete elméletét úgy ismeri, mint senki nálunk, s ki pedagógusi képességeiről már nem egy meggyőző tanuságot adott, szobrásziskolát nyit Vilma királynő-út 41. számú műtermében. Tanítani fogja az agyagban és gipszben mintázást, a kőfaragást, a cizellálást, a plakettmintázást és vésést. A növendékek számára azonfelül havonként egy-egy művészettörténeti és esztétikai előadás is lesz. Beiratkozni a művész lakásán lehet (VI., Teréz-körút 17. Telefon: 92-82.) hétfőn, szerdán és pénteken 12-2 között.