Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 6. szám · / · A NYUGAT HÍREI

Irodalmi és szerzői est Tersánszky J. Jenő tiszteletére

(Április 10-én, szombaton, este ˝9 órakor a Zeneművészeti Főiskola nagytermében.9 Közreműködnek: Babits Mihály, Fenyő Miksa, Gellért Oszkár, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Lengyel Menyhért, Móricz Zsigmond, Nagy Endre, Osvát Ernő, Schöpflin Aladár, Tersánszky J. Jenő. - A zenei részben: Sándor Renée, Székelyhidy Ferenc, a Waldbauer-Kerpely vonósnégyes. - Jegyek 20.000-100.000 koronáig a Nyugat könyvesboltjában (VI., Andrássy-út 6. - Tel.: L. 911-12) és a Fodor-hangversenyirodában (IV., Váci-ut. 1. - Tel.: 88-61.).