Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 4. szám · / · Figyelő · / · Irodalmi figyelő

Kóbor Noémi: Edmond Fleg: Le juif du pape

Ezt a verses színdarabot szerzője a világbékének ajánlotta és négy felvonásban, összesen tizenkét képben a keresztény katolicizmus és a zsidóság közösségét bizonyítja vele emberi ideáljaikban, erényeikben, messiásvárásban. Történeti alapot biztosított eszméjének az író. VII. Clemens pápa a darab Szentatyája és a másik hős Salomon Molco, aki a mohácsi vész idején a Messiás közeli eljövetelét és a világbékét hirdette. A pápa és a zsidó megértik egymást a béke kívánásában. A német császár és francia király a pápaság területén marakodnak, és vetekednek a pápa szövetségéért, ahelyett, hogy a Bécs felé nyomuló törökök ellen mennének. A darab magyar vonatkozásai a magyar követ szájába adva helyesek:

...Son roi
Est mort dans la mélée!
Sans attendre le secours trasylvien
Il a voulu combattre en la plaine brulée:
La fleur de sa noblesse, aux chevaux est foulée!
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - La Ture vient!

Míg a pápa hiába iparkodik kibékíteni a keresztény fejedelmeket, Molco levelezést folytat Európa befolyásos zsidóival és felajánlja nevükben a pápának a világon szerteszórt zsidóság karját a török elleni nagy keresztes háborúban.

A pápát a hatalmas római urak el akarják tenni láb alól, tervei nem inyükre valók és Molcót, a pápa ismert hű emberét, aki ellenméreggel megmenti a pápa életét, mint gyilkos merénylőt az inkvizíció elé állítják, hogy egyelőre legalább tőle szabaduljanak.

Talán legszebb része ennek a darabnak a római zsidóság hangulatának érzékeltetése ez események alatt. Római hitsorsosai elhagyják Molcót, félnek, hogyha nem tagadják ki maguk közül, osztozni fognak sorsában. Molco nem római zsidó, hanem portugál. Semmi közösséget nem vállalnak vele. A zsidó anathema szörnyű szertartása művészi tekintetben is kitűnően egyensúlyozott kontrasztja az inkvizíció zordságának. Egy és ugyanazon hangulat keresztény és zsidó tömegek között, de egymás mellett, egymást magyarázva még nem láttuk őket. Molcót a pápa irgalmas csellel kimenti a tűzhalálból és elküldi messzi országokba, hogy zsidókkal és nemzsidókkal a világ békéjéért dolgozzon. A két főalakot a Bolygó zsidó szimbóluma hangolja össze:

Et maintenant, tous deux vous attendez
á Molco,
toi, qu'il vienne...
au Pape,
et vous, qu'il revienne:
- - - - - - - - - - - - -
Faites qu'il arrive!

Edmund Fleg nem vérbeli költő, eszméje adja biztos vonalvezetését, merész tendenciája és mély meggyőződése művének súlyát. Versei itt-ott ellaposodnak, szókincse el-elapad, ahol a pátoszt Rostand-i vak lendülettel erőlteti, üressé válik. Munkája mégis megérdemli, hogy komolyan vegyék, mert mond valamit.