Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 3. szám · / · Figyelő · / · Irodalmi figyelő

Molnár Antal: Ady verseinek megzenésítése

Nemrég bibliográfiai tanulmány került ki Gulyás Pál tollából "Ady Endre élete és munkái" címmel. Hála illeti szerzőjét a muzsika részéről is: 137. sk. oldalán felsorolja Ady megzenésítéseit. Öröm ez nekünk zenészeknek, azonban úgy találtuk, hogy Gulyás egy kissé mostohán talált elbánni a pontossággal. Hogy a műfajjal nem törődik és említetlen hagyja Bodon művének kantáte (kórusmű) voltát, Kodály: "Sírni"-jének zenekari kíséretét, az még hagyján. Az is hagyján még, hogy nem ismeri Farkas Ödön "A Holnap dalai" c. munkáját, Farkas Imre Ady-dalait, Zágon G. Vilmos dalát "Fehér leány virágkezei", Losonczy Dezső dalát "Sóhajtás a hajnalban", Kardos István Ady-dalait, Kósa György Ady-dalait és Zágon "Mystéres" c. zongoradarabját, mely Ady "A rémmesék uhuja"c versére készült. De már súlyos mulasztás, amikor Reinitz Béla Ady-dalai közül (1. Bárd kiadásában, 2. a Modern Könyvtárban, 3. a szerző kiadásában jelent meg egy-egy csomó) csak éppen négyet említ. Hasonlóan súlyos mulasztás, hogy nem említi Bartók Béla opus 16.-ból (Öt dal, Universal-kiadás) "Az őszi lármá"-t, "Az ágyam hívogat"-ot és az "Egyedül a tengerrel"-t.

Minthogy Gulyás a vonatkozó újság-irodalmat is közli helyenként, fölemlíthette volna, hogy Bartók egyik Ady-dala mellékletként megjelent a "Ma" c. folyóirat 1916. évfolyamának júniusi számában és hogy Kodály "Ádám hol vagy?" c. dala, valamint Bartók "Három őszi könnycsepp" c. dala legelőször a Nyugatban jelentek meg, 1919. március 1-én.