Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 22. szám · / · Figyelő

Bálint Aladár: Kozma Lajos új grafikai munkái

Néhány hét előtt egybegyűjtve megjelentek Kozma Lajos nemrég készült grafikai munkái. A Kner- és a Glóbus-nyomda nyomdajegyei, néhány vignetta és túlnyomórészben a Floris bonbon-gyár burkolatpapírosai. Nyomdajegy, vignetta és bonbonburkolat fölös számban készül nálunk és a legtöbbről még esztendők elmúltával is alig-alig veszünk tudomást, nem hogy a regisztrálása eszünkbe jutna. E munkák azonban megérdemlik, hogy megemlékezzünk róluk. Tudatos és átgondolt művészi tevékenység eredményei, másrészt bátor megkezdések, melyek hitünk szerint nem múlnak el nyomtalanul. Kozma Lajos itt oly feladathoz jutott, mely művészi önérzetét, fantáziáját nem bénította meg, sőt leleményét, ízlését, grafikai kultúráját magas rangú munkára ösztökélte. Merésznek kellett lennie, újat kellett alkotnia sablonok nélkül, sőt egy hibásan értelmezett, gyökeres alig vert tradíció ellenére, ámde ugyanekkor mértéktartással kellett dolgoznia, nem volt szabad kilendülnie a realitások, a kézzelfogható materiális valóság kereteiből. Kereskedelmi grafikát kellett csinálnia. Elrúgta magától a sablon ugródeszkáját, a népi ornamentika formakincsét, színpompáját vette alapul, abból fejlesztette ki frissen buzogó rajzos készséggel burkolatpapírosainak díszeit. Az adott anyag a rajzoló művészt arra ösztökéli, hogy elegánssá, hívogatóvá tegye a rajzot. Kozma szárnyat adott a vaskos népies motívumoknak, régi fametszetek ízét visszalopó dekorációknak. Könnyed iramlással szelik át egymást a vonalak és az erőteljesebb színfoltok nem torlaszolják el a rajz ritmusát. Különösen sikerült a művésznek az a törekvése, hogy e munkáit jellegzetessé tegye, hogy a szellemi egység külső látható egység formájában nyilatkozzék meg. Aki valaha egy ily vignettát, burkolatrajzot látott, az tüstént felismeri a többit is. Némelyik rajzát valami meseszerűség, naiv életérzés szövi át. Mikulások, karácsonyfák, ünnepek emlékképeiből kisarjadzó motívumok tarkasága vonul el előttünk. E rajzok messzire eljutnak, távol nyugatra, tengeren túlra. Életrevalóságukat, művészi kultúránk fejlettségét e kis tarka papírszeletkék is hangos szóval hirdethetik, aminthogy máris hirdetik.