Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 11. szám · / · Bán Ferencz: Madárfogat

Bán Ferencz: Madárfogat
IX. JELENET

(Előbbiek, Mári.)

Mária: (beront) Tekintetes asszony, tekintetes asszony... gyorsan. Siessenek!

Anya: Mi az?

Mári: Az öreg tekintetes asszony. Most jött a szobalány. Azt mondta.

Anya: Mit, de mit mondott.

Mári: Jaj, csak siessenek.

Mária: De mi történt?

Mári: Én nem tudom, de azt mondta, hogy meghalt. Megmérgezte magát!

Mária és Teréz: A nagymama?

(Bénultan ülnek és megborzonganak. Bakos föláll és Terézhez közeledik.)

Függöny.