Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 11. szám · / · Bán Ferencz: Madárfogat

Bán Ferencz: Madárfogat
V. JELENET

(Teréz, Mária, Anya)

Anya: (belép, kezét törölgeti, erősen ideges. Amint a lányaira pillant) De fene nagy parádéba csaptátok magatokat. (körülnéz) És a szoba is. Még jó, hogy a falakat is le nem mostátok.

(Az előszobából csöngetés. A két leány összerázkódik. Teréz a tükör elé áll és Mária a haját igazítja. Anya sebesebben törli a kezét, nagyon ideges, hol a hajához kap, hol körmeit dörzsöli.)

Anya: Bakos lesz! (pillanatnyi szünet) Menj ki Mária és beszélgess vele, amíg elkészülök! (Mária két ugrással az ajtó mellett terem) Izé... és azután menj a konyhába. Mári ma nagyon kapkodós, nem tudom mi ütött ma ebbe a házba... És nehogy odaégessétek a húst!

Mária: Dehogy mama!

(Anya és Teréz magára marad. Anya átfésüli a haját, arcára kevés púdert rak, majd leül és körmeit tisztogatja. Teréz egész idő alatt szemét lesütve, szinte bénultan ül. Anya többször ránéz, mintha szólni akarna.

Kívülről beszéd szűrődik be, de értelmetlenül. Anya erre feláll, megcsókolja Teréz homlokát, soká a szemébe néz, sóhajt és elfordul, hogy egy könnycseppet törüljön le.

Az ajtó nyílik és belép Bakos. Teréz feláll és szorosan anyja mellé lép.)