Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 24. szám

A NYUGAT HÍREI

Ujév után kezdjük közölni Nagy Dánielnek a nagy közönség előtt eddig ismeretlen írónak Börtönök bús lakója című, különös hangú és elgondolású, magyar regényét.

Ugyancsak újév utánra készítjük elő a Nyugat szokott évi matinéját, melynek idejét és műsorát mihamarább tudatjuk.

A Nyugat könyvei közűl Babits Recitativ s a Móricz Szegény Emberek kötetét francia félbőr kötésben ötven példányban számozva 20-20 koronán árusítja kiadóhivatalunk. Megrendelhetők a könyvkereskedésekben is.

E héten jelent meg a Nyugat kiadásában Kaffka Margit Az élet útján című gyűjteménye régibb és újabb, könyvben még meg nem jelent, verseiből. A kötet ára négy korona, - 100 számozott, hollandi merített papirra nyomott s francia félbőrkötésű különpéldányát 25 koronáért adja a kiadóhivatal s minden könyvkereskedés.

Sajtó alatt: Ignotus novelláiból ugyanolyan füzet, mint aminőt verseiből adott ki a Nyugat. Később Ambrus Zoltán tanulmánykötete és Patthy Károly fordításában a Peer Gynt, majd novelláskötetek kerülnek sorra: Tersánszkytól, Nagy Lajostól és Réti Ödöntől.

A nyomtatási és papirköltségek roppant megdrágulása rákényszerít bennünket, hogy újévtől fogva a Nyugat évi előfizetését 8 koronával megdrágítsuk, úgy hogy ezentúl a Nyugat előfizetési ára: egész évre 36 K, fél évre 18 K, negyed évre 9 K. Egyes szám ára 1 K 80 f. e karácsonyi száma 2 K 60 f. E számunkhoz postai befizetési lapot mellékelünk s a személyzethiányra való tekintettel budapesti előfizetőinket kérjük, hogy mint a vidékiek, ők is posta útján küldjék be még újév előtt a díjakat.