Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 24. szám · / · Figyelő

Bálint Aladár: Tihanyi Lajos litográfiái

Négy kőre rajzolt tájképet bocsájtott közre Tihanyi Lajos. Mind a négy litográfia egyazon tájéknak különböző látószögből szemlélt és feldolgozott változata. Apró házak sorakoznak, felettük sötét hegyek hullámzanak, a kép sarkában magas jegenyefák. Másik rajzán fehérlő út fut ugyane hegycsoport felé, az út szélén ugyancsak jegenyék emelkednek a magasba. E jegenyefák visszatérnek valamennyi rajzon. Függőleges sudár vonaluk felszeldeli, tagolja a hegyek, dombok tömegét; néhol, mint egyensúlyozó grafikai elemek jelentkeznek e karcsú fák, másutt mint összetartó, a kompozíciót alátámasztó pillérek uralkodnak, vagy centrális erő módjára szerepelnek. Feléjük fut, bennük összpontosul minden folt, vonal, ők állítják meg a hegyek lefelé gördülő pástját, a tövükben torpan meg a dombok között húzódó út, alattuk torkollnak egymásba, a szántók, dűlők, halmok.

Tihanyi kitűnő festői érzése ez esetlegességek kiaknázásában nyilatkozik meg a legerősebben. Bár technikája még ingadozik, még nem ment át vérébe e műfaj formanyelve, de feladatán máris felülkerekedett szuggesztív módon tudja előadni mondanivalóit és éppen mert küzd a kőrajz technikájával, frissebb, érdekesebb, mint a mesterségüket jól eltanult, technikai bravúrokkal hivalkodó művészek. Az egybetorlódó foltjaiban, a kemény kontrasztokban több az igazság, eleven természetlátás, mint a technikusok gondosan széjjelosztott, kellemesen elrendezett átmeneteiben.

Tihanyi Lajosnak eddig csupán a vásznait, tollrajzait ismertük. Tehetségét, törekvéseit e munkái szerint értékeltük. Ha litográfiáit egybevetjük régebbi produktumaival, változást, új irány felé való közeledést állapíthatunk meg. A szerkezet határvonatainak és a dimenziók irányvonalainak minden mást háttérbeszorító kifejlesztését és hangsúlyozását hiába keressük ez új munkáiban. A tömegek zártak és önmagukban bevégzettek, a körvonalak nem szelnek át idegen testeket, nem hatolnak be a szomszédos területekre és ennek megfelelően a rajzain nem száguld keresztül-kasul az egymásnak szegeződő vonalak hálózata.

Hogy Tihanyi hová indul, mik a közelebbi céljai, azt csupán újabb festményei fogják megmutatni.