Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 24. szám · / · Byron: A háború

Byron: A háború
Részlet Byron «Childe Harold»-jának első énekéből. -
XLIII.

Oh Albuéra! - bús mező s dicső,
A vándor, völgyeden vágtatva át
Hihette-é, hogy közel az idő,
Mely itt kever vad s véres nép-csatát?
Bukottaidnak, béke! - s majd csak ád
A győztes egy-két könnyet s jut babér...
S míg új vezér jön s új, véres csodák,
Neved bambák közt körbe-körbe tér
S rongy rigmusban ragyog, mely múlik s mitsem ér...

Ford.: Tóth Árpád