Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 24. szám · / · Byron: A háború

Byron: A háború
Részlet Byron «Childe Harold»-jának első énekéből. -
XLI.

Három nép küld áldozat-sereget,
Három nyelv visszás, torz imája száll,
Három víg zászló ver búskék eget,
Frank, spanyol, angol hajráz s áll a bál: [*]
Rabló, meg áldozat s ki társul áll
Minden ügyhöz, bár kudarc várja majd,
Mind, - mintha otthon bűn vón a halál, -
Itt hízlal hollót s itt trágyáz talajt
Talavéra rögén, mit elnyerni ohajt.

 

[*] E strófák az Albuera melletti csatáról szólnak, melyben angol és spanyol csapatok, legyőzték Napoleon vezérét Soult marsallt. «Ki társul áll minden ügyhöz, bár kudarc várja»: Anglia. - Ford.