Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 24. szám · / · Byron: A háború

Byron: A háború
Részlet Byron «Childe Harold»-jának első énekéből. -
XXXIX.

Im, már az ormon áll, gigászi Rém,
Vérszín haja ott leng, ahol a Nap,
Bús bomba lobban tüzes tenyerén
S ég a világ, hová szeme lecsap,
E forgó szem, mely ide-oda kap
Vad villámmal, - míg vas lábainál
Gubbaszt s jegyez a Romlás, - szörnyü lap!
Mert még ma itt három nagy nép kiáll
És édes italúl oltárán vért kinál.