Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 24. szám

Byron: A háború
Részlet Byron «Childe Harold»-jának első énekéből. -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A rőt Harc lába döng s minden föld belereng.

 

XXXIX.

XL.

XLI.

XLII.

XLIII.