Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 22. szám

A NYUGAT HÍREI

Ignotus Verseiből kiadott könyvünk a mult héten jelent meg, - különlenyomataiból a bőrbe kötöttek elfogytak, a selyemkötésűekből sincs már sok. Szabadjon örülnünk a könyv mesteremberi szépségének, s megköszönnünk a Pallas-nyomdának s a Gottermayer könyvkötő-cégnek, hogy háború alatt ilyesmire tudott erejük, gondoljuk és szivük lenni.