Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 20. szám

A NYUGAT HÍREI

Ignotus Verseiből s ezzel a címmel novemberre hét-nyolc íves kötetet ad ki a Nyugat, s ebből 150 számozott példányt merített papiron nyomva selyemkötésben. A kötetben benne lesz a Változatok szemjátékra vers is. A könyvre tessék már most előfizetni a Nyugat kiadóhivatalában (Budapest, VI., Vilmos császár-ut 51.). - Füzött példánya 4 kor., kötött amatőr példánya 25 korona.