Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 19. szám · / · Réti Ödön: A dinnyeföldön

Réti Ödön: A dinnyeföldön
IX.

Stévó másnap déltájban érkezett vissza Marica sógorasszonyával és egy suhanc korban lévő legénnyel, aki a lovakat hajtotta. Míg a férfiak a halottat a koporsóba fektették, a sógorasszony magához vette Marica pénzecskéjét, s aztán ő is segített a koporsót a kocsira emelni. Mikor evvel megvoltak, még felraktak mindenféle limlomot, edényeket, pokrócot, ami csak használhatónak látszott, s az utolsó beérett dinnyéket.

Lépésben haladt a kocsi, ahogy ez ilyenkor illik. Stévó meg a púpos kalaplevéve lépegettek utána.

A forróság csökkent, könnyű szürke felhők borították az eget. A lovakat legyek kínozták.

- Hajts! - kiáltott a sógorasszony.

A suhanc a lovak közé cserdített, a kocsi nagy zökkenéssel lódult előre, a dinnyék felugráltak s kopogtak a koporsó oldalán.

A púpos megfogta Stévó kezét, s így futottak a kocsi után. De egyik sem bírta sokáig. Lihegve, elfulladva álltak meg.

- Most már nem törődöm vele, hogy vak vagyok - szólt Stévó, mikor lélegzethez jutott, aztán az ég felé fordította arcát, szimatolt elfehéredett.

- Milyen szerencse most, hogy fölfelé látok...

A púpos is felnézett az égre, s borzalmas természetességgel vonítani kezdett.

- Vaú...vaúúúú...

Az eső nagy cseppekben kezdett esni.