Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 16. szám · / · Réti Ödön: Vióra

Réti Ödön: Vióra
Színmű egy felvonásban
Hetedik jelenet.

Vióra, Nucu, Joan.

Vióra: Hallottad? Miért engedted el? Szaladj utána, öld meg! (Az ajtóhoz fut, s ki akarja nyitni, de Joan félretaszítja.) Joan... ne... ne engedd.

Joan: Szedd össze a ruhádat, meg ezét a gyerekét is, és menjetek. (Leteszi a puskát.)

Nucu: (az apjához megy): Apám, a szájamat betömte egy kendővel.

Joan: (elfordul.): Takarodj! (A gyermek ijedten, siránkozva néz hol reá, hol az anyjára, s szepegve, összehúzódva bemegy a kamrába, mely még nyitva áll.)