Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 14. szám · / · A NYUGAT HÍREI

Beküldött könyvek

Szilágyi Géza: Az ördög nyája. Budapest, 1917. Az Athaneum irod. és nyomdai rt. kiadása.

Szabó Dezső: Nincs menekvés. (Regény) Ára 3 kor. 60 fill. Ungvár Az Ungmegyei könyvnyomda kiadása 1917.

Bernard Shaw: Ember és felsőbbrendű ember. Fordította és bevezetéssel ellátta Hevesi Sándor. Budapest 1917. Révai kiadás. Ára 1 kor. 90 fill.

Mikszáth Kálmán: A tekintetes vármegye. Révai-kiadás Ára 4 kor.

Mikszáth Kálmán: Páva a varjúval és egyéb elbeszélések. Révai-kiadás. Ára 2 kor. 50 fill.

Trikál József: Egység felé. Élet Irodalmi és Nyomdai Rt. kiadása. Révai-bizomány. Ára 6 kor.

Cholnoky Jenő: Földrajzi képek. Élet Irodalmi és Nyomdai Rt. kiadása. Révai-bizomány.

Gerhard Hauptmann: Crampton mester (komédia öt felvonásban) Fordította Bálint Lajos. Ára 1 kor. Tevan könyvtár.

Friedrich Hebbel: Mária Magdolna. (Polgári szomorújáték 3 felvonásban) Fordította Hevesi Sándor) Ára 1 kor. Tevan könyvtár.

Tabéry Géza: Vento Fleigelláns (Elbeszélések) Ára 80 fillér. Teván könyvtár.

Anatole France: Jocaste (Regény) Fordította: Kelemen Viktor. Ára 1,20 kor. Tevan könyvtár.

Rainer Maria Rilke: Hogyan szeretett és hal meg Rilke Kristóf kornétás. Magyarul: Kállay Miklós. Tevan-kiadás.

Szilágyi Géza: Menny, Pokol, Háboru. Korszerű legendák. 1917. Tevan-kiadás.

Charles Baudelaire: A rossz virágai. Tevan-kiadás.

Villányi Andor: Legenda. Modern-Könyvtár.