Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 13. szám · / · Figyelő

Bíró Sándor: Fordítás

«...mire ebben a szemelgetésben a 39-ik lapig jutottam, úgy földhöz vágtam a könyvet, hogy darabokra ment szét.» (Schöpflin, Nyugat, 1917. 7. sz. 589. lap.)

Egy francia könyvnek mostanában jelent meg a magyar fordítása, ebből írtam ki a következő furcsaságokat: «A fiatal orvos csipeszével «felingerli» a béka fodorbelét.» - «Ön sztoikusokról szabatos és elegendő áttekintéssel fog bírni, ha azt mondom önnek, hogy ezek bolondok voltak vidámság nélkül, akik ízetlen színleléssel vetették meg a fájdalmat. Ha ez álbölcsek egyike csipeszeim között találná magát...» - «Maga elviselhetetlen.» - «...a kerti ház lábánál.» - «zsebkendőjét a szájára szorította, mintegy elnyomni egy kiáltást...» - «A dél-francia hang kilépett a kerti házból és kiáltott:...»

Ez az utolsó mondat megállított. Mit is mondhatott itt a francia szerző? Nem sikerült kitalálnom, előkerestem hát az eredetit: «La voix méridionale ortie du chalet cria...» Ez a kis meglepetés most már további összehasonlításra ösztökélt, amelynek eredményeiből ide írok néhányat.

Rentré dans ma chambre, mademoiselle, j'en fixe une...: magyarul a lépjen a szobámba kisasszony, egyet odaerősítek...; Je vous demanderais bien de me conter vos souffrances...: Megkérném, hogy számlálja el szenvedéseit...; frileux (szemekről): fagyos; volupté: gyönyörködés; (jouer) les variations les plus savantes et les plus riches: a legbölcsebb és leggazdagabb változatok; l'abandon de tout son ętre: egész lényének elhagyatottsága; Que voulez-vous? Je suis patriarcal et biblique: Ön mit kíván? Én patriarkális vagyok és bibliai.

Ezek a példák a fordítás 5 első lapján vannak, és én nem tudtam a 39-ik lapig folytatni a szemelgetést!

Még csak annyit, hogy a könyv címe: Jocaste, szerzője Anatole France, és a Tevan-könyvtár barátságos sárga-piros, virágcserepes borítékjában jelent meg. Ennek a nyomdának eddigi kiadványai több idealizmust, mint merkantil szellemet sejtetnek. A fordításokat sem szabadna olvasatlanul nyomdába adniuk.