Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 13. szám · / · A politika mögül

A politika mögül
Biró Lajos: Nemzeti és nemzetiségi politika
IX.

A háború után végig Európán egyik forradalmi átalakulás jön a másik után. A magyar politikai élet is a nagy átalakulásnak, egy új adópolitikának, egy új földbirtok-politikának, az állami élet egész új berendezésének a vajúdásaival lesz elfoglalva. Helyes volna, ha a nemzeti és nemzetiségi politika alapkérdései annyira tisztázottak volnának, hogy magyar pártok között ezekre nézve nagyobb nézeteltérés ne legyen lehetséges, mint ahogyan helyes, hogy a nagy munkára készülő ember a vérkeringésének a zavarait előbb teljesen rendbe hozza. Ha minden magyar párt - külön határozathozatal nélkül - elfogadja minimális nemzeti programnak azt a programot, amely fent körvonalaztatott és minimális - egyúttal maximális - nemzetiségi programnak azt a programot, amelyet Jászi Oszkár állított fel: jó iskola, jó közigazgatás, jó bíráskodás, akkor a magyar politikai életnek nagy energiapazarlása szűnik meg. Akkor tíz-tizenöt év alatt megvan a magyarrá vált, magyarul vezényelt, magyar hadsereg. És (az amúgy is feltarthatatlan demokratikus átalakulást, a maga új választójogával, új egyesülési és gyülekezési jogával feltételezve) nemzetiségek még mindig vannak ugyan Magyarországon, de nemzetiségi kérdés nincs többé.