Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 12. szám · / · A NYUGAT HÍREI

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK:

Szende Pál: Magyar háborús adópolitika Budapest, 1917. A Világ kiadása

Mitrovics Gyula: Az aesthetika alapvető elvei, Debrecen. Csáthy Ferenc kiadása.

Durkheim: A szociologia módszere. Budapest, 1917, Franklin Társulat kiadása.

Révai Mór: A béke útja, Budapest, 1917. Révai Testvérek kiadása.

Jókai: Szeretve mind a vérpadig. (Révai Olcsó Jókai kiadás. 241-250. szám.)

Snyder: A modern természettudomány. Fordította, bevezetéssel, név- és tárgymutatóval ellátta Mikes Lajos. Budapest, 1917. Révai kiadás.

Szabó László: Magyar festőművészet. «Élet» Irodalmi és Nyomdai Rt. kiadása. Révai-bizomány.

Fieber Henrik: Modern művészet. «Élet» Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság kiadása. Révai-bizomány.

Magyar Shakespeare-Tár. A Vallás és Közoktatásügyi M. Kir. Minister támogatásával kiadja a Kisfaludy-Társaság Shakespeare-Bizottsága. Szerkeszti Ferenczi Zoltán, IX. kötet. Budapest, Kilián Frigyes Utóda bizománya. 1916.

Mikszáth Kálmán: A vármegye rókája. Révai-kiadás.

Mikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában. A Krudy Kálmán csínytevései. Révai-kiadás.

Petőfi Sándor: A hóhér kötele. (Regény). Ára 1 korona. Tevan könyvtár.

Georges Rodenbach: Holt Brügge. (Regény). Fordította Lakatos Lászlóné. Tevan könyvtár.

Villiers de L'Isle Aslam. Kegyetlen mesék. Fordította E. Karinthy Ada. Tevan könyvtár.

Surányi Miklós: A trianoni páva. Singer és Wolfner kiadása. Budapest, 1917.

Dr. Marberger Sándor: Hogyan védekezzünk a tuberkulózis vagy gümőkór ellen? Budapest 1917. Az Athenaeum irod. nyomdai részvénytársulat kiadása. Ára 3 K 20 fillér.

Mikszáth Kálmán: Anekdoták. Révai-kiadás. Ára 3 korona.

Andor József: A tanítónő. «Élet» Irodalmi és Nyomdai Rt. kiadása. Révai-bizomány. Ára 5 korona.

Tömörkény István: Egyszerű emberek. «Élet» Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság kiadása. Révai-bizomány. Ára 5 korona.

Toroczkai Wigand Ede: Hajdanában régös-régön. - Cserényös házak. - Hímes udvar. - Öreg csillagok. - Régi kert s meséi. Táltos kiadása. Budapest 1916-17.

Tömörkény István: Népek az ország használatában. A Táltos kiadása. 1917.

Andor József: A tanitónő. «Élet» Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság kiadása. Révai bizomány.

Ferenczy Árpád: A nirvána felé. Regényes indiai történetek. Budapest. Légrády Testvérek kiadása.

Hermann Bahr: Schwarzgelb. S. Fischer Verlag. Berlin.

Voith György: Don Juan. Regény. Debrecen. Hegedüs és Sándor kiadása.

Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és szomorúsága. Táltos kiadása.

Bleier Ernő: A fehér ember sorsdöntő órája. Pfeifer Ferdinánd-féle könyvkereskedés. Budapest.

Krudy Gyula: A vörös postakocsi. Singer és Wolfner. Budapest 1917.

Szabó István: Doberdó. Budapest 1917. Benkő Gyula cs. és kir. udvari könyvkereskedése.

Gineverné Győry Ilona: Angolok. Budapest. «Élet» Irodalmi és Nyomdai Rt. kiadása. Révai-bizomány.

Varga Ferenc Elemér: Gránátszilánkok. Ágoston Ernő rajzaival. Budapest 1917. Singer és Wolfner.

Mikszáth Kálmán: A szelistyei asszonyok. - Ne okoskodj, Pista. Révai-kiadás.

Mikszáth Kálmán: Két választás Magyarországon. Révai kiadás.

Mikszáth Kálmán: A vármegye rókája. Révai-kiadás.

Szende Pál: Magyar háborús adópolitika. Budapest 1917. A «Világ» kiadása.