Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 8. szám

A NYUGAT HÍREI

A Nyugat részvénytársaság, mely annak idején a mi folyóiratunkat és a Nyugat íróinak könyveit is kiadta, most - hogy felszámolt, túladott könyvkészletén, melyet évekig - nem tudni mi okból - raktáraiban rejtegetett. A kiadványokat - Ady Endre és Móricz Zsigmond könyveinek kivételével - Lantos A. könyvkereskedő vásárolta meg és hozza igazán olcsó áron forgalomba. Az új magyar irodalom java termékei e könyvek: Ambrus Zoltán egy pompás novella kötetje: Kultura füzértánccal, Babits Mihály két verses könyve: Levelek Irisz koroszorújából és Herceg hátha megjön a tél is, Elek Artur két könyve: egy tanulmánykötet és egy novelláskötet, Gellért Oszkár verskötete: Rubens asszonya, Halász Imre politikai és történeti tanulmányainak gyűjteménye: Egy letűnt nemzedék, Heltai Jenő kötetei, Ignotus szini birálatai, Kaffka Margit két regénye, Karinthy Frigyes első novellás kötete, Kabos Ede novellái, Lányi Sarolta, Nagy Zoltán, Szép Ernő, Tóth Árpád verses könyvei, Tóth Wanda kötetje: A csodálatos köntös és Szomory Dezső különböző munkái: drámák és novellagyüjtemények.