Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 6. szám

A NYUGAT HÍREI

A Nyugat e számában fejezzük be Kaffka Margit Hangyaboly regényének közlését, mely mihamarább könyvalakban is megjelenik kiadásunkban. A Nyugat könyvei közt e héten jelent meg Tóth Árpád Lomha Gályán verses, Móricz Zsigmond Karak Szultán novellás kötete. Sajtó alatt van Schöpflin Aladár és Babits Mihály egy-egy magyar irodalmi tanulmány kötete s Móricz Zsigmond és Barta Lajos egy-egy novellás könyve.